Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatás problémája Kelet-Európában 1989 után

Helyszín:
ELTE BTK (1088, Múzeum krt. 6-8), A épület, Kari tanácsterem

Idõpont:
2009. február 9 (hétfõ), 9:00


Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatás problémája Kelet-Európában 1989 után

Történelem és elmélet

 • Krausz Tamás: Az új nemzetállamok - az etnikai tisztogatás mint legitimáció?
 • Tamás Gáspár Miklós: Az etnikai tisztogatás mint a  normalizáció módszere 1939-2008
 • Búr Gábor: Import, vagy saját? Etnikai tisztogatás Afrikában

A Szovjetunió felbomlása és következményei

 • Bugaj N.F.: (д.и.н., Москва, ИРИ РАН) Проблемы «кристаллизации» обществ в условиях распада СССР: проведение государственной экструзивной политики, территориальное переустройство
  (A társadalom kikristályosodásának problémája a Szovjetunió felbomlásának feltételei között: az állami kiszorító politika bevezetése, területi átépítés )

 • Sz. Bíró Zoltán: Etnikai konfliktusok a Kaukázus két oldalán (1988-2008)

Ebédszünet
12:00 – 13:00

Etnikum és hatalom Közép-Kelet-Európában

 • Szokolay Katalin: A lengyel függetlenség és a térség nemzetiségi mozgalmainak drámai összeütközése
 • Zahorán Csaba: Egy állítólagos etnikai tisztogatás: a székelyföldi "románüldözés" 1989 után
 • Lagzi Gábor: Nemzetállamépítés, többség és kisebbség a Baltikumban a rendszerváltás éveiben
 • Nagy László: A vilniusi Terror Háza és az etnikai tisztogatás értelmezése
 • Borsi-Kálmán Béla: Új nemzetállamok: Románia, Szlovákia, Csehország. A nemzeti kisebbségek helyzete

Nemzetállamok – soknemzetiségû közegben? A Nyugat-Balkán 1989 után

 • A. Nyikiforov (д.и.н., Москва, Институт славяноведения): Этнические чистки как механизм создания новых государств на территории бывшей Югославии в 90-е годы ХХ в.
  (Az etnikai tisztogatás mint az új államok létrehozásának mechanizmusa a volt Jugoszlávia területén az 1990-es években )
 • A. Zivotic: A felbomlás egyik oka: Jugoszlávia és a nagyhatalmak kapcsolatai a hidegháború idején
 • Juhász József: A föderációktól az új nemzetállamokig – a jugoszláv és a csehszlovák eset hasonlóságai és különbségei