Beadvány az Európai Parlament Petíciós Bizottságához

A magyar felsõoktatás önállósulásáért folytatott harcról további információk a http://www.bolyai.eu honlapon találhatók

  

Beadvány
az Európai Parlament Petíciós Bizottságához

  

Alulírottak, az EK-szerzõdés 21. és 194. cikkében biztosított jogunkkal élve, az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 191. cikke rendelkezéseinek megfelelõen az alábbi petíciót intézzük az Európai Parlamenthez.

Románia mintegy 21 millió állampolgárából 1,5 millió magyar nemzetiségû. Bár a magyar nemzetiségû lakosság Románia lakosságának 6,6%-át teszi ki, a felsõoktatásban tanulóknak csak 4,4%-a magyar nemzetiségû, és csak 1,6%-uk tanulhat magyar nyelven.

A kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem 1959-ben jött létre a korábban önálló román tanítási nyelvû Babeº Egyetem és a magyar tanítási nyelvû Bolyai Tudományegyetem összevonásával. A Babeº-Bolyai Tudományegyetem a romániai magyar diákság által legnagyobb számban látogatott felsõoktatási intézmény, amely önmagát multikulturálisként határozza meg. Ehhez képest a Babeº-Bolyai Tudományegyetem vezetõsége akadályozza a magyar nyelv hivatalos használatát az egyetemi adminisztrációban, a magyar oktatási vonal nagyobb önállóságát és a magyar tagozat számára a valós önigazgatást biztosító magyar tannyelvû karok beindítását. Jelenleg Romániában nincsen önálló, államilag finanszírozott magyar oktatási nyelvû egyetem.

A Babeº-Bolyai Tudományegyetem magyar oktatói az intézmény multikulturális jellegének megfelelõen több esetben kérelmezték, hogy az intézmény épületeiben többnyelvû (román, magyar és német) feliratokat helyezzenek el a jelenlegi egynyelvû román feliratok helyett. 2005. és 2006. folyamán a Babeº-Bolyai Tudományegyetem rektora és Szenátusa több, egymással, illetve az egyetem belsõ szabályzataival is ellentétes döntést hozott az ügyben. A döntések részletes kronológiáját és tartalmát a csatolt melléklet tartalmazza. A többnyelvû feliratok elhelyezésére hivatalosan a mai napig nem került sor.

2006. november 22-én Hantz Péter egyetemi adjunktus az egyetem három épületében magyar nyelvû feliratokat helyezett el a román nyelvû feliratokat alá. A feliratokat a biztonsági személyzet néhány órán belül eltávolította.

A Babeº-Bolyai Tudományegyetem rektora 2006. november 27-én javaslatot tett Hantz Péternek és Kovács Lehelnek az oktatói testületbõl való kizárására, amit az egyetem Szenátusa tisztázatlan körülmények között elfogadott. A Szenátus 2006. december 20-i határozatában megerõsítette Hantz Péter és Kovács Lehel munkaviszonyának megszüntetését. Bár Kovács Lehel személyesen nem vett részt a feliratok elhelyezésében, az egyetem vezetõinek értelmezésében az akció elõkészítésében játszott szerepe miatt sújtották a szankcióval. A kizárási eljárást és a határozatok tartalmát részletesen a csatolt melléklet tartalmazza.

Alulírottak, a fenti és a mellékletben szereplõ információk alapján, kérjük az Európai Parlament Petíciós Bizottságát, hogy az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 192. cikke 3. bekezdésének megfelelõen ténymegállapítás céljából szervezzen általános meghallgatást a kérdésben, és az eset kivizsgálására küldjön képviselõket a helyszínre. Ugyancsak kérelmezzük, hogy a Petíciós Bizottság az eljárás során az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 192. cikke 1. bekezdése alkalmazásával kérje ki az Európai Parlament Kulturális és Oktatási, illetve Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságainak véleményét.

Kérelmezzük, hogy a Petíciós Bizottság kezdeményezze a Babeº-Bolyai Tudományegyetem rektoránál a jogtalanul elbocsátott oktatók visszahelyezését, illetve a többnyelvû feliratok elhelyezését az egyetem épületeiben.

  

2007. május

  

Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Budapest,
Magyar Ifjúsági Értekezlet, Csíkszereda,
Magyar Ifjúsági Tanács, Kolozsvár

Benkõ Samu akadémikus,
Brassai Zoltán akadémikus,
Csetri Elek akadémikus,
Demény Lajos akadémikus,
Egyed Ákos akadémikus,
Forray Ferenc egyetemi adjunktus,
Gábos Zoltán akadémikus,
Gyenge Csaba akadémikus,
Jakó Zsigmond akadémikus,
Kányádi Sándor költõ,
Kolumbán József akadémikus,
Maros Dezsõ akadémikus,
Nagy-Tóth Ferenc akadémikus,
Németh Sándor akadémikus,
Péter Mihály akadémikus,
Pozsony Ferenc egyetemi tanár,
Sógor Csilla egyetemi adjunktus,
Tánczos Vilmos egyetemi tanár,
Toró Tibor akadémikus,
Uray Zoltán akadémikus,

Kovács Lehel István informatikus,
Hantz Péter fizikus