Bennmaradni vagy kimaradni?

Szervezõ:
Az MTA Kisebbségkutató Intézet

Idõpont: 2009. szeptember 8. kedd
Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30., a Világgazdasági Kutatóintézet tanácsterme

09.00
Megnyitó

I. Csobánkai romungro gyerekek továbbtanulása
Moderátor: Krémer András, Oktatásügyi Közvetítõ Szolgálat

09.10
Papp Andrea:
A szõnyeg alól kiabálunk. A csobánkai általános iskola

09.30
Czékmány Ilona:
Dobbantó a közoktatásból kisodródott, szakmai végzettség nélküli fiatalokért

09.50
Peltzer Zsuzsa:
A mi iskolánk. A mi iskolánk?

10.10
Lovász Eszter: Szárnyalni segíteni, avagy a pedagógus felelõssége

10.30
Vita

10.50
Kávészünet

II. A piliscsabai roma gyerekek iskolai életútja
Moderátor: Fellegi Borbála, Foresee Kutatócsoport

11.00
dr. Szigeti Imre:
Cigány gyerekek tanulási lehetõségei Piliscsabán

11.20
Anyalai Béla:
Kisebbségi önkormányzati feladatvállalás a továbbtanulásban

11.40
Pergel Éva:
A gyermekvédelem, a drámapedagógia és pályaorientáció szerepe a továbbtanulásban

12.00
Sallai Teréz:
Két tûz között? A családsegítõ szerepe az iskolai problémák megoldásában

12.20
Berkiné Szolcsán Karolina:
A Tanoda program és tanulságai

12.40
Koncz Kornélia:
A LIA alapítványi iskola szerepe a továbbtanulásban

13.00
Vita


13.15
Szendvicsebéd, kávé

14.00
A Forsee bemutatója


III. A kutatók az oktatásról
Moderátor: Kóczé Angéla, MTA Kisebbségkutató Intézet

14.20
Bakó Boglárka:
Kint maradni? A csobánkai romungro gyerekek továbbtanulási esélyei

14.40
Mandel Kinga:
Bent maradni? A piliscsabai romungro gyerekek továbbtanulási esélyei. A a kutatás tanulságai

15.00
Hozzászólások és vita

Meghívott hozzászólók: Bálint Odette (Családsegítõ, Piliscsaba), Janky Béla (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék), Feischmidt Margit (MTAKI), Neumann Eszter (ELTE), Kóczé Angéla (MTAKI), Kovalcsik Katalin (MTA Zenetudományi Intézet), Kovács Gábor (Educatio Kht.)

15.30
A csobánkai Terne Prhala együttes zenél