Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái

 

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és az ICCR-Budapest Alapítvány közös konferenciája.

A konferencia elõadásai azt vizsgálják, hogy miként viszonyulnak a harmadik országbeli állampolgárok a honosításhoz, mint integrációs eszközhöz. Milyen honosítási stratégiák léteznek, hogyan illeszkedik a beilleszkedési folyamatba a honosítás, illetve meghatározhatók-e olyan bevándorló csoportok, amelyek szignifikánsan eltérõ honosítási stratégiákat alkalmaznak?

Választ keresünk arra, hogy vajon az állampolgárság megszerzése tényleges változást jelent-e a társadalmi tagság mértékének szubjektív észlelésében. Célunk annak megállapítása, hogy a honosítási stratégiákban tapasztalható különbségek milyen mértékben magyarázhatók az egyének és csoportok közötti szocio-kulturális különbségekkel, és milyen mértékben tulajdoníthatók a honosítási intézményrendszer strukturális sajátosságainak.

Idõpont: 2011. március 10. (csütörtök)

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem (1014 Budapest, Országház utca 30.)

Kérjük, hogy részvételi szándékát az innen letölthetõ regisztrációs adatlap kitöltésével jelezze, melyet legkésõbb 2011. március 7-ig az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: migracio@mtaki.hu

 

PROGRAM 

09.30-10.00 Regisztráció, kávé

10.00-10.30 Megnyitó
Wetzel Tamás - miniszteri biztos, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Molnár Tamás – osztályvezetõ, BM EU Együttmûködési Fõosztály, Migrációs és Határigazgatási Osztály


10.30-10.40 A kutatás koncepciójának és módszertanának ismertetése
Kováts András – MTA Kisebbségkutató Intézet

10.40-11.25 Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében
Tóth Judit – Szegedi Tudományegyetem – ICCR Alapítvány

11.25-11.45 Az állampolgársági jog alkalmazásának történeti dimenziói
Varga Norbert – Szegedi Tudományegyetem

11.45-12.30 A magyar állampolgárságot szerzõk szocio-demográfiai jellemzõi
Melegh Attila és Sárosi Annamária – KSH

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-14.15 Bevándorlók honosítási stratégiái – survey kutatási tapasztalatok
Örkény Antal – ELTE TÁTK – MTA Kisebbségkutató Intézet

14.15-15.00 Az állampolgárság a bevándorlók szemével – kvalitatív kutatási tapasztalatok
Melegh Attila – KSH NKI – ICCR Alapítvány

15.00-15.30 A honosítási intézményrendszer értékelése kvalitatív kutatási tapasztalatok alapján
Kováts András – MTA Kisebbségkutató Intézet

15.30-16.00 A rendezvény zárása, kávé