Cigányok és cigányozások. Az AnBlokk Egyesület felhívása

 

Update, 2009. 10. 10.:

Az AnBlokk Egyesület 2009. október 17-dikére tervezett, "cigányozás" témájú workshopja általunk elõre nem látott mértékû érdeklõdést keltett, mind a konfliktus kutatói, mind a résztvevõi részérõl. A jelentkezések alapján úgy tûnik, hogy a tervezett workshop technikai okokból nem tud megvalósulni. Ezért sajnálattal, de inkább úgy döntöttünk, hogy ezúttal a mûhelybeszélgetés elmarad. Helyette egyenesen tovább lépünk a folyóirat szerkesztésének következõ fázisába: kérünk minden érdeklõdõt, hogy az általunk megfogalmazott problémafelvetésekhez (lásd csatolt fájl) kapcsolódó gondolataikat, esettanulmányaikat, ötleteiket röviden fogalmazzák meg írásban. Vagyis olyan szerzõket keresünk, akik szívesen gondolkodnak velünk együtt arról, hogy megtaláljuk a "cigányról" való, mind terheltebbé váló és mind veszélyesebb hazai beszéd kikezdésének lehetõségeit. A cikkterveket október 30-ig a szerkesztõség címére (kontakt@anblokk.hu) várjuk. A cikkterv nem "absztrakt", vagyis a tárgyalt probléma elvont megfogalmazása, hanem a cikk rövid, maximum egy oldalas összefoglalása, amelybõl világosan kiderül, hogy a) mirõl szól írás (állítás), b) mi a felépítése (szerkezet) és c) mindez hogyan kapcsolódik a folyóirat problémafelvetéséhez.

Közremûködésüket elõre is köszönjük.

Üdvözlettel:
anBlokk Szerkesztõség

 

*  *  *

2009. 09. 25.:

Az anBlokk folyóirat következõ száma a "cigányozás" témája körül forog. A mûhelyvitával az a célunk, hogy témafelvetésünket, elképzeléseinket egy nyíltabb vita tárgyává is tegyük, ahol nem a saját állításaink megfogalmazása, hanem a problémával valamilyen módon foglalkozók párbeszéde valósul meg. Reményeink szerint a közös vita késõbbi együttmûködések kiindulópontjává válhat.
 
Várunk minden érdeklõdõt, aki szeretne részt venni a levélhez csatolt problémafelvetésekkel kapcsolatos párbeszédben. Minden ötletet, javaslatot, kritikát szívesen fogadunk.

AnBlokk Egyesület


 
Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi u. 22-24.
Idõpont: 2009. október 17. 11:00 - 16:00 óra


 
Program

11:00
Cigányozás helyi kontextusban – az AnBlokk kutatásának bemutatása

12:30
Ebédszünet

13:30
Vita

15:00
Vita


* * *

Problémafelvetés


Az anBlokk folyóirat következõ száma a "cigányozás” témája körül forog. E mûhelybeszélgetéssel az a célunk, hogy témafelvetésünket, elképzeléseinket egy nyílt vita tárgyává is tegyük, ahol nem is igazán a saját állításainkat szeretnénk megfogalmazni, hanem a problémával valamilyen módon foglalkozókat szeretnénk párbeszédre serkenteni. Reményeink szerint a közös vita együttmûködések kiindulópontjává válhat, vagyis ötleteket adhat cikkek, esettanulmányok megírásához, amelyek belekerülhetnek következõ számunkba.

A mûhelyvitán azzal foglalkozunk, hogy a "cigány" ma Magyarországon milyen társadalmi, politikai gyakorlatok hivatkozási alapjaként, termékeként, célkitûzéseként szerepel. Úgy látjuk, hogy az aktuális társadalmi problémák megfogalmazásaiban, illetve az ezekre adott megoldási javaslatokban ma az ún. "cigány-magyar viszony” egyre hangsúlyosabb szerepet kap, mint magyarázat, mint ok, mint valóság, mint olyan "természetes állapot", amely korlátozza a kérdések megfogalmazását, illetve azt, hogy megtudjuk, mi is történik valójában, mi is a kérdés, mi is az igazi probléma.

Úgy tûnik, mintha a mindennapi életben felmerülõ, megtapasztalt feszültségek a jól kijelölhetõ cigány-magyar különbség következményei vagy velejárói lennének. Jól példázza ezt az a sokszor hallott javaslat, hogy a legégetõbb társadalmi feszültségeket a "cigány-magyar kérdés" megoldásával lehet enyhíteni. Az alábbi témákkal, problémákkal kapcsolatban várjuk kutatók, egyetemi és doktori hallgatók, alkotók, véleményformálók, döntéshozók és -elõkészítõk véleményét, észrevételét, beszámolóit. Minden ötletet, javaslatot, kritikát szívesen fogadunk. Ugyancsak szívesen várjuk a mûhelyvitán felvetni vagy bemutatni kívánt problémák, javaslatok, esetek, történetek, ötletek rövid, írásos összefoglalását a kontakt[kukac]anblokk.hu címen.

AnBlokk Egyesület