Egység a különbözõségben. Az Európai Unió és a kisebbségek

 

Update: A konferencia anyaga megjelent könyv formában is a Friedrich Ebert Stiftung kiadásában.

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal  tisztelettel meghívja Önt az

 

„EGYSÉG A KÜLÖNBÖZÕSÉGBEN”
AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK

 

címû konferenciára

 

A konferencia idõpontja: 2005. október 11.
A konferencia helyszíne: MTA Jakobinus-terem (Budapest, I. ker., Országház u. 30.)

 

 

 

Program

 

10.00–10.30
Tóth Ágnes:
Megnyitó

10.30–10.55
Kaltenbach Jenõ:
Jog és identitás: lehetséges-e európai szabályozás?

10.55–11.20
Bayer József:
Az európai identitás és a nemzetállamok

11.20–11.40
Szünet

11.40–12.05
Hideg Gergely:
A nemzeti identitás és az európai identitás empirikus vizsgálata Európában

12.05–12.30
Eiler Ferenc:
A páneurópai eszme és a németek

12.30–13.30
Büfé-ebéd

13.30–13.55
Bartha Csilla:
Nyelv, identitás és kisebbségek – A nemzeti identitás fogalmának értelmezései egy országos kutatás tükrében

13.55–14.20
Borbély Anna:
A kisebbségi nyelvek megõrzésének lehetõségei Magyarországon

14.20–14.35
Szünet

14.35–15.00
Erb Mária:
„… wail’s Lem es so procht hot…”/ „…mert így hozta az élet…” – A nyelvmegtartás és a nyelvcsere dimenziói a tarjáni német közösségben

15.00–15.25
Tóth Ágnes–Vékás János:
Migráció és modernizáció. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete

15.25–15.45
Szünet

15.45–16.15
Kerekasztal-beszélgetés, vita


A konferencia megrendezését a Friedrich-Ebert Stiftung támogatta.

Részvételi szándékát 2005. október 5-ig szíveskedjék jelezni az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet titkárságán. Tel.: 224-6790, fax: 224-6793, e-mail: titkarsag@mtaki.hu