Emlékkonferencia Lõw Lipót tiszteletére

Helyszín: ELTE Tanári Klub (Budapest, V. ker. Szerb utca 21-23.)

Idõpont: 2011. november 24, csütörtök

Információ: banyai.viktoria@hebraisztika.hu és komoroczy.szonja@hebraisztika.hu

 

PROGRAM


9:00–10:30 Életutak

 • Michael Miller (CEU) — Élet és történelem: Löw Lipót, a morvaországi zsidóság elsõ történetírója
 • Mislovics Erzsébet — Prosopographikus tanulmány a Munk családról
 • Raj Ferenc (Bét-Orim) — Heilprin Mihály, egy 19. századi világpolgár életútja

11:30–12:00 Rabbinikus irodalom

 • Visi Tamás (Palacky Egyetem, Olomouc) — Újabb adatok és szempontok a „Hágár földje” kifejezés értelmezéséhez középkori héber forrásokban
 • Fényes Balázs (ORZSE) — Halacha és aggáda: a Semá Jiszroel ima és a semone eszré
 • Kozma Emese (ELTE doktoranda) — A nidduj és a herem (kis és nagy kiközösítés) törvényei és gyakorlata a 15. századi askenázi zsidó közösségekben

12:00–13:00 Hírlapirodalom

 • Újvári Hedvig (PPKE) — Zsidó újságírók a magyarországi német nyelvû idõszaki sajtóban a Pester Lloyd megalapítása után
 • Glässer Norbert (SZTE) és Zima András (ORZSE) — „A királyhûség jól bevált útján” – Szimbolikus politika, kulturális emlékezet és vallási hagyomány a Habsburg-dinasztia megítélésében a fõvárosi magyar nyelvû zsidó sajtóban

13:00–14:00 Ebédszünet

14:00–15:30 Biblia-magyarázat

 • Bíró Tamás (Amszterdami Egyetem) — Ki metélte körül Ábrahámot? Kognitív megközelítések a Biblia-magyarázatban
 • Vanderstein Noémi (ORZSE doktoranda) — A Jónás komplexus elmélet avagy a bibliai Jónás könyve elemzése pszichológiai szempontok alapján
 • Hrotkó Larissza (ORZSE doktoranda) — A szentírás „más” olvasata

15:30–17:00 Zsidó történelem, 20. század

 • Pejin Attila (Zentai Városi Múzeum) — A vajdasági (délvidéki) zsidóság történetének kutatása
 • Gidó Attila (NKI, Kolozsvár) — Demográfiai folyamatok és zsidó településszerkezet Kolozsváron 1944-ig
 • Margittai Linda (SZTE doktoranda) — Árjásítás vagy nacionalizálás? „Õrségváltás” a Délvidéken 1941-1944
 • Sulyok Izabella (SZTE doktoranda) — Mentesítési ügyek 1944-ben a III. (szombathelyi) csendõrkerületben