Esélyegyenlõség és kisebbségvédelem a közigazgatásban

Az új szakirányú továbbképzési szak célja, hogy megfelelõ szintû elméleti és gyakorlati képzést nyújtson a magyar, az uniós és a nemzetközi joganyagra és tapasztalatokra építve a minisztériumi közigazgatásban, a polgármesteri hivatalokban és a kisebbségi önkormányzatokban dolgozó diplomával rendelkezõ szakembereknek az esélyegyenlõségi és kisebbségi jog mindennapi alkalmazásában.

A képzés összege az elsõ félévre 122 000,-Ft, korlátozott számban költségmentes helyekre is lehet pályázni.

Bõvebb információk itt érhetõk el.