Esterházy János emlékkonferencia 2007. április 19-én

A konferencia fõvédnöke: Sólyom László köztársasági elnök

Idõpont: 2007. április 19., csütörtök,  10 óra
Helyszín: MTA Kongresszusi Terem Országház 28.
Rendezõ: Rákóczi Szövetség
Társrendezõ: MTA Kisebbségkutató Intézete

(A konferencia helyszíne megközelíthetõ a Moszkva térrõl induló Várbusszal. A konferencia szünetében büfé.)

Az Esterházy-emlékév alkalmából rendezett konferencián hazai és külföldi  szakértõk értékelik Esterházy János életét és politikai munkásságát, jogi és politikai rehabilitációja elmaradásának okait, emberi és politikusi magatartásának máig ható példáját.


 

PROGRAM

10.00
Halzl József
(Rákóczi Szövetség, elnök)
Köszöntõ

10.10
Sólyom László
köztársasági elnök nyitóelõadása

   

1. rész
Levezetõ elnök:
Izsák Lajos professzor (ELTE)

10.30
Csáky Pál
A MKP és Esterházy János (Rehabilitálási kísérletek a Szlovák Parlamentben)

10.50
Duray Miklós
Esterházy János az emberi és kisebbségi jogok védelmének elõfutára

11.15
Ádám Magda
Egy koncepciós ítélet mai továbbélése

11.45
Vadkerty Katalin
Esterházy és vádlott társai (Szlovákiai magyarok a népbíróságok elõtt)

12.10
Szarka László
Kisebbségi közösségépítés,  politikai programalkotás és közvetítés

12.35-13.00
Vita, Hozzászólás

13.00-14.00
Büfé a helyszínen lévõ Erzsébet teremben

   

2. rész
Levezetõ elnök:
Molnár Imre (KÜM)

14.00
Arkadyusz Adamczyk (Lengyelország)
Esterházy a lengyel történetírás szemszögébõl

14.20
Robert Letz (Szlovákia)
Esterházy élete és munkássága a szlovák történetírás szemszögébõl

14.45
Petruszka Šustrová (Csehország)
Esterházy élete és munkássága a cseh történetírásban

15.05
Dariusz Rogut (Lengyelország)
Az Esterházyéhoz hasonló kelet-európai emberi sorstragédiák

15.20
Popély Gyula
Esterházy János a prágai és a pozsonyi parlamentben

15.40
Simon Attila
Esterházy és az EMP magatartása az 1938-as csehszlovák válság idején

16.00-16.30
Hozzászólások és összefoglaló