Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)

ÚJ! Összefoglaló a mûhelytanácskozásról 

A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete mûhelykonferenciája. Az Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék) c. konzorciális OTKA projekt (78647, 78618) kutatási részeredményeinek bemutatása.

Idõpont: 2011. április 21. (csütörtök)

Helyszín: Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet (Miskolc-Gyermekváros, I. emelet 11. terem)
 

PROGRAM


10.00 – 10.15 Biczó Gábor – Résztvevõk köszöntése. A Tövishát-kutatás általános menetérõl (részeredmények)

10.15 – 10.30 Ilyés Zoltán – A Zobor-vidék kutatásának általános menetérõl (részeredmények)

10.30 - 11.15 Bõsháza-kutatócsoport bemutatkozása    

 • 10.30-10.45 Mátyás Lilla: Bõsháza, vizuális etûd

 • 10.45-11.00 Keresztury Ágnes: Az értékrend szerepe egy szilágysági falu magyar lakosainak migrációs startégiáiban

 • 11.00-11.15 Ujhelyi Anna: Asszimilációs folyamatok Bõsházán

11.15 - 12.000 Monó-kutatócsoport bemutatkozása

 • 11.15-11.30 Benyusz Marcell – Lakatos Éva: Az interetnikus együttélés lehetõségeinek vizsgálata Monóban

 • 11.30-11.45 Nagy Éva: Nõi normák, életvezetési gyakorlatok változásának vizsgálata Monón

 • 11.45-12.00 Pintér Ágnes: Vallási identitás-artikuláció hatása és szerepe a modernizációs folyamatban Monón

12.00 – 12.15 Vita, kérdések az elhangzott elõadásokkal kapcsolatban

12.15– 13.00 Ebédszünet

13.00 – 14.50 Zobor–vidék

 • 13.00 -13.20 Czövek Judit (MTA Néprajzi Kutatóintézet): Zoboralja mint referenciális státuszú  magyar néprajzi tájegység megkonstruálásnak folyamata

 • 13.20 -13.40 Tátrai Patrik (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet): Asszimiláció, etnikai identitás és a 2010-es választások (avagy a Híd, és ami mögötte van)

 • 13.40 - 13.55 Szemet Éva (egyetemi hallgató, ELTE, kulturális antropológia): A vegyes házasságok nyelvhasználati (nemzetválasztási) gyakorlata a Zobor-vidéken. A kutatás korai tapasztalatai

 • 13.55 - 14.15 Ilyés Zoltán (ME, KVAI – MTA, ENKI): A magyar nyelvû liturgia gyakorlata a homogenizáló egyházi törekvések és a nyelvcserélõ hívek elvárásai erõterében

 • 14.15 – 14.35 Szilágyi Péter – Nádi Máté: Mutatványok a 2010-ben készült dokumentumfilm nyersanyagból

 • 14.35 – 14.50 Vita, kérdések az elhangzott elõadásokkal kapcsolatban

14.50 – 15.00 Kávészünet

15.00 - 16.00 Völcsök-kutatócsoport bemutatkozása  

 • 15.00-15.15 Kazay Áron: Völcsök, vizuális etüd

 • 15.15-15.30 Kovács Kitti: A közösségi élet vizsgálata Völcsökön avagy a hiány funkciójáról   

 • 15.30-15.45 Zeller Kitti: Nõi szerepek változása Völcsökön

 • 15.45-16.00 Pataki József: Völcsök lokális gazdasági viszonyainak antropológiai vizsgálata

16.00 - 16.45 Szamosardó-kutatócsoport bemutatkozása  

 • 16.00-16.15 Szántó Kitti: Szamosardó, vizuális etûd

 • 16.15-16.30 Bánkúti Dalma: Szamosardói párválasztási szokások

 • 16.30-16.45 Simon Éva Barbara: Szamosardói vegyesházasságok, nyelvhasználat, szokások