Etnopolitikai helyzetkép az Európai Unió keleti bõvítési folyamata tükrében

 

Idõpont: 2008. október 17., péntek

 

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus-terem ( Budapest, I. Országház u. 30.)

  

Délelõtti program

I. Etnikai és regionális politikai mozgalmak az EU tagállamaiban

9:00
Szarka László
(MTA Kisebbségkutató Intézet): Etnopolitikai gyakorlatok és modellek

9:20
Tabajdi Csaba
(Európai Parlament): A kisebbségi intergroup az EP-ben: vitafórum vagy politikai lehetõség

9:40
Kállai Ernõ
(Országgyûlési Biztosi Hivatal): A kisebbségek parlamenti képviseletének esélyei Magyarországon

10:00
Göncz László
(Szlovén Parlament): A muravidéki magyar önkormányzati és képviseleti modell

10:20
Varga Attila
(Román Parlament): Románia az EU-ban és a romániai kisebbségpolitika változásai

10:40
Korhecz Tamás
(Vajdaság Autonóm Tartomány): Szerbia az EU kapujában – az uniós kül- és bõvítési politika hatása a szerbiai kisebbségek helyzetére

11:00
Petõcz Kálmán
(Forum Intézet): A szlovákiai kisebbségpolitika változásai 2004 után

Szünet

11:40
Toró Tibor
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem):
A romániai magyar érdekképviselet parlamenti szereplése

12:00
Eplényi Kata
(CEU): 'Nevetõ harmadik': a belgiumi németek és a belgiumi alkotmányos viták

12:20
Sipos Katalin
(MTA Jogtudományi Intézet): Katalónia és a nemzetté válás alkotmányos folyamata

Ebédszünet

Délutáni program

II. Kisebbségi politikai tapasztalatok és kilátások az európai integrációban

14:00
Majtényi Balázs
(MTA Jogtudományi Intézet): Magyarország és a multikulturális állammodell

14:20
Vizi Balázs
(MTA Kisebbségkutató Intézet): A kisebbségek helyzete az európai integrációban

14:40
Tóth Norbert
(MTA Kisebbségkutató Intézet): Kisebbségi politikai mozgalmak Európában

15:00
Tóth Judit
(Országgyûlési Biztosi Hivatal): A nemzeti kisebbségek helyzete és anyaországi kapcsolataik változása a schengeni rendszerben

15:20
Schönbaum Attila
(Corvinus Egyetem): A kisebbségi pártok az európai pártrendszerben

Szünet

16:00
A kisebbségi politizálás az EP-ben és a 'kisebbségi ügyek' helye az Európai Parlament munkájában. Beszélgetés Bauer Edit és Gál Kinga EP-képviselõkkel. Vezeti: Kántor Zoltán

17:00
Záróvita

* * *

Az Etnopolitikai modellek Európában címû kutatás céljai

  • feltárni a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletének és érdekérvényesítésének különbözõ formáit és szintjeit;
  • összehasonlító elemzésekkel vizsgálni az Európai Unió tagállamainak gyakorlatát;
  • átfogó képet kialakítani az etnikai mozgalmak pártpolitikai hátterérõl és etnopolitikai modellekben betöltött szerepérõl;
  • modellezni a jogi és politikai környezet, valamint a kisebbségpolitikai stratégiák vizsgálata alapján az Uniót jellemzõ többszintû kormányzás lehetõségeit.

*

A kutatási program elsõ részének eredményeit foglalja össze a Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában címû tanulmánykötet, amely Kántor Zoltán, Majtényi Balázs, Szarka László és Vizi Balázs szerkesztésében, 2007-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. A kötet a nacionalizmus és nemzetállam kérdéskörével, a politikai és kulturális nemzet fogalmával, valamint a fenti kérdésekrõl folyó vitákkal foglalkozó tanulmányok mellett a témával kapcsolatos nemzetközi dokumentumokat is tartalmaz.

A rendezvény az 'Etnopolitika modellek Európában' címû OTKA kutatási program záró konferenciája.