Etnopolitikai modellek az Európai Unióban

Szervezõk/Organizers:
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet/Institute for Ethnic and National Minority Studies of the HAS & Challenge Project

Idõpont/Date:
2007. május 24-25. / 24-25 May, 2007

Location:
MTA Társadalomkutató Központ (Budapest, I. Országház u. 30.)
Centre for Social Studies of the HAS (Budapest, I. Országház u. 30. – Úri u. 53.)

   

Etnopolitikai modellek az Európai Unióban/Ethnopolitical Models in the European Union 

Idõpont: 2007. május 24. csütörtök 10h
Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30., Jakobinus-terem

   

I. Kisebbségek és migránsok - nemzetállami státusok és uniós remények
Levezetõ elnök: Nagy Boldizsár

10.00-10.20
Szarka László:
Nemzetállami kontextusok és uniós jövõképek

10.20-10.35
Tóth Judit: Etnopolitka és az EU keleti kibõvítése

10.35-11.00
Kõszeghy Lea - Pap András László: Kisebbségek és migránsok - egyenlõtlenségek és diszkrimináció

11.00-11.25
Vita

11.25-11.40
Szünet

11.40-12.00
Majtényi Balázs:
Megoldás-e a parlamenti képviselet? Kisebbségek a kelet közép-európai törvényhozásokban

12.00-12.20
Bárdi Nándor:
Magyar kisebbségpolitikai stratégiák a két világháború között

12.20-12.40:
Keményfi Róbert:
Etnikai kartográfia mint a hatalmi beszédmód formája és az etnopolitika eszköze

12.40-13.00
Vita

13.00-14.00
Ebéd


II. Kisebbségi önkormányzatiság, roma integráció - többségi érdektelenség
Levezetõ elnök: Kardos Gábor

14.00-14.20
Eiler Ferenc:
'Variációk egy témára'. Motivációk, célok és eszközök a magyarországi nemzetiségpolitikákban 1918–1989

14.20-14.40
Kaltenbach Jenõ:
Van-e kisebbségi autonómia Magyarországon?

14.40-15.00
Tóth Ágnes - Vékás János:
Önkormányzatiság és identitás. A kisebbségi önkormányzatok mûködésének hatása a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek identitására

15.00-15.20
Dobos Balázs:
Statisztikai adatok a 2006-2007-es kisebbségi önkormányzati választások elemzéséhez

15.20-15.45
Vita

15.45-16.00
Szünet

16.00-16.20
Majtényi György:
'Ha van szívük, elvtársak...' Romák és a hatalom a Kádár-korszakban

16.20-16.40
Kállai Ernõ:
Kormányzati törekvések a romák integrációjára a rendszerváltozás után

16.40-17.15

Vita

   

Internal and External Challenges
Conference

In co-operation with the Hungarian Academy of Sciences, Institute for Ethnic and National Minority Studies

Budapest, Centre for Social Studies of the HAS
(I. Országház utca 30. – Úri utca 53.)
24–25 May, 2007

The conference is part of the EU 6th framework research project on changing landscape of the European security and liberty, in particular in the enlargement context (HUhttp://www.libertysecurity.org/UH). It provides an excellent and effective exchange of views between academics and certain practitioners, decisions makers on regional and EU-wide issues related to the neighbourhood policy, border crossing, integration of migrants and Romas, racism and xenophobia, too. The working packages of the Challenge intend to inspire joint publications, vivid discussion and further research in this domain.

   

24 May, 2007

11.00-13.00
Scientific Advisory Board meeting (only for its members in the conference room of the Institute for Political Sciences, Országház u. 30., 1st floor)

13.00-14.00
Registration (Conference room of the Institute of History, Úri u. 53. 2nd floor)

Lunch (Elisabeth Hall, Országház u. 30; entry from the courtyard)


14.00-17.00
Afternoon session

Enlargement: new neighbours and (in)security

Chair: Judit Tóth

14.00-14.30
JHA, ENP and CFSP cross/relations or dilemmas
Sarah Wolff (London School of Economics) and Esther Barbé (Universitat Autònoma de Barcelona)

14.30-14.45
Pacification and realities in West-Balkan
Dr. Norbert Pap (UP Centre of East-Mediterranean and Balkan Studies, Pécs)

14.45-15.00
Policing and public order in practice – lessons from a research in the West Balkan
Gregory Mounier (University of Reading)

15.00-15.30
European Neighbourhood Policy and the West-Balkan
Respondents from the Ministry of Foreign Affairs, Budapest and Embassy of Bulgaria

15.30-15.45
A new neighbour: Moldova with open borders
Zsolt Belánszky, giving a summary of the field research led by dr. János Sallai, in 2006

15.45-16.10
ENP in practice: experiences in Belorussia and Ukraine
Speakers from Embassies

16.10-16.45
Discussion

16.45
Conclusion
dr. Attila Pók (Institute of History, Hungarian Academy of Sciences)

   

25 May 2007

9.30-11.00
Morning session I

(Jakobinus Hall, entry from Országház u. 30.)
Integration and des/integration: migrants
Chair: Angelina Tchorbadjiyska (European Institute, Sofia)

9.30-9.45
What is going at EU level on integration of immigrants
Sergio Carrera (CEPS)

9.45-10.00
Social security and immigration
Paul Minderhoud (Radboud University)

10.00-10.15
The fate of migrants' integration in CEE
András Kováts (Institute for Minority Studies, HAS)

10.15-10.30
The new Bill on migrants' integration
Dr. Zoltán Lékó (Ministry of Justice and Law Enforcement, Budapest)

10.30-10.45
The UNHCR experiences and dilemmas of refugees’ integration in Hungary Lloyd Dakin (Regional Representative of UNHCR)

10.45-11.00
Discussion

11.00-11.20
Coffee break


11.20-13.00
Morning session II

Integration and des/integration: Romas
Chair: Balázs Vizi (Institute for Minority Studies, HAS)

11.20-11.35
Are migrants and Roma integrated? Lessons on police ethnic profiling in Spain, Hungary and Bulgaria
Dr. András L. Pap (HAS Institute for Legal Studies, Program Manager, Hungarian National Focal Point of the FRA)

11.35-11.50
Monitoring inequalities and discrimination of migrants and minorities - some experiences of the Hungarian National Focal Point of the FRA
Lea Kõszeghy (Institute for Minority Studies, HAS)

11.50-12.50
Is there any impact of the enlargement on the Romas’ integration? How would 2007 become a Year of Roma Integration in the EU?
Roundtable discussion on experiences and expectations with Dr. Jenõ Kaltenbach (Ombudsman of Minority Rights), Viktória Mohácsi (Member of the European Parliament), dr. Balázs Krémer (Prime Minister’s Office and University of Debrecen) and representative of the Local Government of Hódmezõvásárhely

12.50-13.00
Conclusion of the morning session
Elspeth Guild (Centre for Migration Law, Nijmegen)

13.00-14.00
Lunch (Elisabeth Hall, Országház u. 30; entry from the courtyard)


14.00-16.15
Afternoon session

Biometrics: a challenge for privacy or public policy?

Chair: Sergio Carrera (CEPS)

14.00-14.15
Biometrics: applications, costs and risks
Wolfgang Schreiber (EART)

14.15-14.30
Certified identity and uncertainties – documents and mistakes
Juliet Lodge (University of Leeds)

14.30-14.45
Certified belonging
Viviene Jabri (King’s College, London)

14.45-15.00
Prüm Treaty and extended data exchange
dr. Péter Stauber (Head of unit, Ministry of Justice and Law Enforcement, Budapest)

15.00-15.15
Genetic data and bioethical challenges
Judit Sándor (Central European University)

15.15-15.30
The case of the Hungarian State President with biometrics
Judit Tóth (University of Szeged)

15.30-16.00
Discussion

16.00
Conclusion
Didier Bigo (CERI, Paris)

*   *   *

   

A rendezvény az alábbi pályázatok támogatásával jött létre / Sponsored by:

OTKA K 63592 sz., Etnopolitikai modellek, választási rendszerek, kisebbségi önkormányzat címû kutatási projekt

Challenge: the changing landscape of the european liberty and security – an integrated project financed by the sixth eu framework programme

Részvételi szándékát május 22-ig szíveskedjék jelezni:
E-mail: titkarsag@mtaki.hu
Tel.: (+36-1)-224-6790