Európai Unió, regionalizmus, kisebbségek Kelet-Közép-Európában

Helyszín:
MTA TK Jakobinus Terem, I. ker., Országház u. 30.

Idõpontja:
2008. november 6., csütörtök, 09.30

Szervezõk:
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
MTA Politikai Tudományok Intézete
MTA Szociológiai Kutatóintézet
MTA Világgazdasági Kutatóintézet

  

Program

  

09.30
Megnyitó
Tóth Ágnes igazgatóhelyettes, Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

I. Az EU csatlakozás politikai és szakpolitikai kihívásai

 • A régió értelmezése a V4 országaiban
  Hamberger Judit (PTI)
 • (Közép)-európai törekvések a széthullott Jugoszlávia romjain
  Szilágyi Imre (PTI)
 • Az Európai Unió energiafüggõsége, és a lehetséges alternatívák
  Bódi Ferenc (PTI)
 • Régió után, együttmûködés elõtt. Határok fölötti és szubregionális esélyek
  A. Gergely András (PTI)

11.10-11.20
Szünet

II. Tranzitország – célország? Bevándorlás Magyarországra az EU csatlakozás után

 • Migrációs folyamatok és a migráns népesség jellemzõi Magyarországon
  Hárs Ágnes (KOPINT-TÁRKI)
 • Identitás narratívák magyar nemzetiségû bevándorlók körében
  Feischmidt Margit – Zakariás Ildikó (KI)
 • A magyar bevándorlás-politikai sajátosságai
  Kováts András (KI)

12.30-13.00
Ebédszünet

III. Regionális együttmûködés az EU határain innen és túl

 • Regionális együttmûködés, lehetõségek és kihívások
  Túry Gábor (VKI)
 • Az EU-költségvetés és a regionális felzárkózás. Tapasztalatok és lehetõségek
  Szemlér Tamás (VKI)
 • Magyar-ukrán gazdasági kapcsolatok
  Ludvig Zsuzsa (VKI)
 • A Nyugat-Balkán és Magyarország
  Novák Tamás (VKI)

  

14.30-14.40
Szünet

IV. Tudástársadalom – kérdõjelekkel

 • Etnicitás, jogok, esélyek
  Szalai Júlia (SZKI)
 • Szervezetek innovatív szerepének felértékelõdése és a magyar modernizáció
  Makó Csaba (SZKI)
 • Tudástársadalom és tudományirányítás
  Hargitai Gábor (MeH)
 • Kognitív kapitalizmus
  Tamás Pál (SZKI)

16.40
Zárszó
Tamás Pál igazgató, MTA Szociológiai Kutatóintézet

Az egyes témakörökben elhangzó elõadásokat követõen lehetõség van kérdésekre, rövid hozzászólásokra. Az elõadások tartama ~20 perc.