Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlõdésére a 17. században

Rendezõk:

  • Slovensko–maïarská komisia historikov/Magyar–Szlovák Történész Vegyes bizottság
  • Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity
  • Társadalomkutató Központ Magyar Tudományos Akadémia
  • Spoloèenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied
  • Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia

Košice, 6. - 7. februára 2008
Kassa, 2008. február 6 - 7.