Hajnal Virág-Papp Richárd: Közelbõl is távol. Magyar világok a Vajdaságban

 

Hajnal Virág-Papp Richárd: Közelbõl is távol. Magyar világok a Vajdaságban. Budapest, Timp Kiadó-Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, 2008

  

A rendezvény helyszíne:
Zenta, Városháza (díszterem)


A beszélgetést Gruik Ibolya, a Magyar Szó újságírója vezeti.

Az est vendégei:

  • A. Gergely András kulturális antropológus, az MTA Etnoregionális Kutatóközpont vezetõje, tudományos fõmunkatársa és
  • Szarka László történész, az MTA Kisebbségkutató Intézet igazgatója

A mûsorban közremûködik a budapesti Regélõk együttes (Berekméri Szigeti Huba, Kurkó József, Szabó Gyula Gyõzõ és Szép Ibolya).

  

A könyv rövid ismertetése

Nevezhetjük-e a Vajdaságban élõ magyarokat egy közös kultúra birtokosainak, hiszen anyanyelvük, identitásuk, etnohistóriájuk egyaránt a magyar nemzeti kultúra része? Ugyanakkor a nyelvhasználat, az átélt történelmi események, a velük keveredett kultúrák hatásai és ennek megfelelõen magyarságtudatuk igen eltérõ és sokszínû képet mutat. Az elmúlt évek eseményei: a 2004. december 5-ei magyarországi népszavazás értékelései, vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának ünnepi eseményeibõl fakadó nemzettörténeti reflexiók felvetik azt a kérdést is, hogy a 'délvidéki' magyar kultúra és identitás elválik-e a tágabb nemzeti identitástól és kultúrától. A tanulmánykötet úgy kísérel megfogalmazni válaszlehetõségeket a fenti kérdésekre, hogy tulajdonképpen már ezeket a kérdéseket is újrafogalmazza azok szemszögébõl, akiknek ezek a kérdések meghatározzák élethelyzeteiket és mindennapi társadalmi döntéseiket. A kiadványt a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet a budapesti székhelyû Timp Kiadóval közösen adta ki.