Hazatérések - mûhelykonferencia

A Politikatörténeti Intézet tisztelettel meghív minden, a téma iránt érdeklõdõt Hazatérések: nemzeti integráció, önazonosság, identitáspolitika egység és különbség erõterében címû tudományos mûhely-konferenciájára.
 
Idõpont : 2011. szeptember 22., csütörtök 9.45 óra

Helyszín: Politikatörténeti Intézet (1054 Bp., Alkotmány u. 2.)

 

PROGRAM

9:45 MEGNYITÓ

10:00-12:20 Belsõ gyarmatok, külsõ perifériák

  • A. Gergely András: Hazatérés, mint mentális újragyarmatosítás

  • Egry Gábor: „Két pogány közt”? Régió, nemzet, õslakók és gyarmatosítók a két világháború közti Erdélyben

  • Zahorán Csaba: Visszatérés az egyházhoz. Avagy a Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után

  • Földvári Sándor: Identifikáció és nemzeti integráció a Baltikumban

EBÉD

13:20-15:30 Magyarságfogalmak, „magyarságpolitikák”

  • Ilyés Zoltán: Magyarság, nemzet, összetartozás a Gyimesbükki "ezeréves határnál" tartott pünkösdvasárnapi beszédekben

  • Feischmidt Margit: A magyar nacionalizmus populáris kultúrája, különös tekintettel annak szimbólumvilágára

  • Csilléry Edit: A nemzethûség jelentése a felvidéki és kárpátaljai igazolási eljárások során

  • Simon Attila: Várakozások és találkozások. A felvidéki szellem és az úri Magyarország találkozása 1938-ban

ZÁRSZÓ
 

A konferencia koncepciója, részletes felhívása itt található.
 
Az elõadások absztraktjait itt olvashatja el.