Integrációs politikák és változó hálózatok

  1. Az MTA Kisebbségkutató Intézet konferenciát rendez A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Integrációs politikák és változó hálózatok címmel.

Helyszín: Jakobinus terem (1014 Budapest, Országház u. 30.)

Idõpont: 2011. november 15. (kedd)

Információ: tel.: +36 1 224-6790, e-mail: titkarsag@mtaki.hu , honlap: http://www.mtaki.hu

 

PROGRAM 

9.00 MEGNYITÓ – Tóth Ágnes igazgató

9.10 Eszenyi Orsolya: Kvantitatív megközelítések, módszertanok a társadalomkutatásban

9.30 Morauszki András: Az iskolai teljesítmény területi különbségei

9.50 Papp Z. Attila: Pedagógiai hozzáadott érték a roma tanulói arány függvényében a magyar iskolarendszerben

10.10 Lajtai Mátyás: A roma civil szervezetek térbeli elhelyezkedése és forrásmegszerzõ képessége a roma integráció tükrében

10.30 Bartl Ágnes: Keresztény gyülekezetek hatása a cigányság integrációjára

10.50 Vita

11.20 Kávészünet

12.10 Vizi Balázs: Kisebbségi ügyek a magyar uniós elnökség idején – szomszédságpolitika és romastratégia

12.30 Dobos Balázs: Kisebbségi elismerési kísérletek Magyarországon a kisebbségi törvény elõtt és után

12.50 Ilyés Zoltán: Formális és informális hálózatok mûködése egy magyarlakta szlovákiai kistérségben

13.10 Marchut Réka: A magyarországi németek második kitelepítési hullámának nemzetközi aspektusai

13.30 Vita