Interkulturális átmenetek - konferencia és a Kisebbség és kultúra

A konferenciára és a könyvbemutatóra MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az MTA Politikai Tudományok Intézete szervezésében 2004. szeptember 16., délután 13 órai kezdettel kerül sor.

Meghívó

az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az MTA Politikai Tudományok Intézete
konferenciájára, amely
INTERKULTURÁLIS ÁTMENETEK
Duna-völgyi és Kárpát-medencei kisebbségi kölcsönhatások
címmel kerül megrendezésre.

helyszín: MTA Politikai Tudományok Intézete, tanácsterem (Budapest I. Országház utca 30., az udvaron balra, félemelet)
idõpont: 2004. szeptember 16., délután 13 óra

A konferencia elõadói az MTA Kisebbségkutató Intézete
és az ELTE Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia szak fiatal kutatói

A tervek szerint az elõadások uán kb. 14.30 – 15.00 óráig
KÖNYVBEMUTATÓ

A.Gergely András – Papp Richárd szerk.
KISEBBSÉG ÉS KULTÚRA

A kötetet bemutatják a szerkesztõk és felkért opponensek.
A könyvbemutatót kötetlen beszélgetés követi kb. 18 óráig.
A részvétel szándékáról szíveskedjék értesítést küldeni az
agergely@mtapti.hu címre.