Intézetünk munkatársainak látogatása Norköpping egyetemének Etnikai Viszonyok (Ethnic Studies) Intézetében

Intézetünk vezetõje és két antropológus munkatársa a svédországi Norköpping egyetemének Etnikai Viszonyok (Ethnic Studies) Intézetét látogatták meg 2007. január 29-30-án, amely intézettel több éves kapcsolatunk van.

Szarka László a közép-európai városok etnodemográfiai változásairól, Feischmidt Margit az etnicitás fenomenológiai értelmezésérõl és kolozsvári kutatásuk eredményeirõl, Prónai Csaba az antropológiai cigánykutatás néhány alapvetõ fogalmáról és a kutatás irányairól számoltak be.

A találkozó második napján közös kutatások lehetõségeirõl volt szó, és egy ennek keretet adó egyezmény elfogadására is sor került (lásd a mellékletben).