Kárpát panel - konferencia

A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre. Rendezõ: Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete

Update:

A kutatás eredményei kötet formájában is elérhetõek:
Papp Z. Attila - Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2007, 308 o.


A konferencia elõadásain a 2007-ben zajlott, ún. Kárpát Panel c. kutatás gyorsjelentéseit, illetve legfontosabb adatsorait fogjuk bemutatni. A kutatás a nagyobb létszámú magyar közösségekkel rendelkezõ országokban (Románia – Erdély, Szlovákia – Felvidék, Szerbia – Vajdaság, Ukrajna – Kárpátalja), illetve Magyarországon reprezentatív, idõsoros szociológiai felmérés-sorozat elindítását jelenti. Vizsgálataink a Kárpát-medence magyarságának társadalmi struktúrájára, munkaerõ-piaci viszonyaira, jövõtervezésére, migrációs potenciáljára, iskolázottsági/képzési helyzetére, egészségügyi helyzetére, médiahasználatára, nemzeti identitására, a kisebbségi magyar közösségek Magyarországhoz és a többséghez, illetve az EU-hoz való viszonyára tér ki.

  

Idõpont: 2007. november 15. csütörtök

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ
Budapest, I. Országház utca 30., Jakobinus-terem

  

9.30-10.00

Zilahi László: Ünnepi köszöntõ
Szarka László: A Kárpát Panel kutatási programról 

10.00-10.40

Veres Valér: Kárpát-medencei magyar identitásszerkezetek összehasonlító ismertetése
Kiss Dénes: A vallásosság regionális sajátosságai a Kárpát-medencében

10.40-11.10

Felkért szakértõk hozzászólása
Vita

11.10-11.30

Kávészünet

11.30-12.10

Papp Z. Attila: Oktatási körkép a Kárpát-medencében
Lampl Zsuzsanna: A Kárpát-medencei magyarok munkaerõ-piaci jellemzõi

 

12.10-12.40

Felkért szakértõk hozzászólása
Vita

12.40-13.30

Ebédszünet

13.30-15.30

Gábrity Molnár Irén: A regionális identitás jellemzõi (Vajdaság)
Rác Lívia: A migráció és az EU-hoz való viszony (Vajdaság)
Molnár Eleonóra – Orosz Ildikó: Oktatás, vallásosság Kárpátalján
Lampl Zsuzsanna: A munkaerõpiac jellemzõi a szlovákiai magyarok körében

 

15.30-16.00

Vita
Zárszó