Kirekesztett társadalmi csoportok - a rendszerváltáson túl

Szervezõk: Central European University, MTA Regionális Kutatások Központja, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

 

Helyszín: CEU

 

A különbözõ módon és mértékben kirekesztett társadalmi csoportok, elsõsorban a cigánynak mondott népesség munkaerõ piaci helyzetét, iskolai és lakóhelyi elkülönítésük különbözõ formáit sokan, sokféleképpen leírták már. Elõadásaink sem szólnak másról, csak másképp: a terepmunka mint legfontosabb kutatási módszer lehetõséget ad arra, hogy az adott közösség mindennapjaiból, a hátrányos helyzetû települések lakóinak élettörténeteibõl kiindulva közelítsenek egy-egy társadalmi problémához.

A rendszerváltást követõen erõsödött fel az a folyamat, amit az etnikus kultúra megkonstruálásának, majdan reprezentációjának nevezhetünk Errõl leginkább az antropológiai terepmunkát végzõ kutatók számoltak be. Az utóbbi évtizedben egyre több szakmunka foglalkozik azzal, hogy a helyi társadalmakban milyen a többség és kisebbség, a magyarok, vagyis parasztok és a cigányok, vagyis a romák kapcsolata, viszonya.

  

Elõadások:

  

Fleck Gábor:
Hol húzódnak a határok? A társadalmi kirekesztés anatómiája. Románia esete

Vita, moderátor: Szuhay Péter, Michael Stewart

Feischmidt Margit (MTA Kisebbségkutató Intézet, PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék):
Kényszerek és lehetõségek két dél-nyugat magyarországi aprófaluban élõ romák életében

Virág Tünde (MTA Regionális Kutatások Központja):
Társadalmi differenciálódás etnikailag homogén közegben

Kovács Éva: (MTA Szociológiai Intézet, PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék):
Hogyan csináljunk 'cigánytelepet'?

Vita, moderátor: Szuhay Péter, Michael Stewart

Szünet

Horváth Kata (PTE Modernitás Doktori Iskola):
Strukturális kényszerek antropológiai nézõpontból - A 'cigány' mint különbség konstruálódása a hétköznapi interakciókban

Durst Judit (Corvinus Egyetem):
A gettósodás demográfiai következményei

Vita, moderátor: Szuhay Péter, Michael Stewart