Kisebbség és humor

Frissítés: Határátlépés, humorral - Beszámoló a rendezvényrõl az MTA honlapján


Az MTA Szociológiai Kutatóintézet, az ELTE Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia Tanszék, az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Magyar Szociológiai Társaság Összehasonlító Interetnikus Kapcsolatok Szakosztálya közös rendezvénye.

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem, 1014 Budapest, Országház utca 30.

Idõpont: 2010. április 27. (kedd) 10–13 óra

Fontos-e a többségek-kisebbségek viszonyában, mikor, hogyan és miért nevetnek egy közösség tagjai? Van-e szerepe a „magunkon” és a „másokon” való nevetésnek a társadalom hatalmi viszonyai, az auto- és heterosztereotípiák vagy az identitásstratégiák és reprezentációk megnyilvánulásaiban?

Tudományos tanácskozásunk a kisebbség és a humor összefüggéseinek egyes kérdésköreit járja körül. Az elõadások az elõadók kutatásainak tükrében foglalkoznak a roma–magyar interetnikus kapcsolatokban megnyilvánuló „gúny” és „kinevetés” témakörével, a roma, illetve a zsidó önirónia és az ehhez kapcsolódó sztereotípiák jelentéseivel. Az egyik elõadás a humor kutatásmódszertani jellemzõit mutatja be a fenti relációban. A tudományos tanácskozáson külön hangsúlyt kap a Mohamed-karikatúrák és az általuk generált konfliktusok, viták jelenségének értelmezése. A tanácskozás végén egy magyarországi vallási kisebbség, a vaisnavák humorával ismerkedhetünk meg.

A tudományos tanácskozás célja, hogy a humor, a tréfálkozás és a nevetés mint a társadalmi-kulturális interakciók fontos (ám talán nem kellõ mélységében feltárt) jelenségeit a tanácskozás résztvevõivel a kisebbség–többség viszonyrendszerében elemezze, megvitassa és továbbgondolja.

A rendezvény nyilvános, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kapcsolat: Papp Richárd, e-mail: pappr@mtaki.hu

 

PROGRAM 

Levezetõ elnök: Tibori Tímea

Elõadások

Kovács Éva: „Ne nevess te mirajtunk!”

Koczé Angéla: Roma önirónia

Bakó Boglárka: „Érted-e?” A vicc-értés mint a beépülés próbája

Kováts András: Ki nevet a végén? A Mohamed-karikatúrák társadalmi fogadtatása

Papp Richárd: Miért kelt át Mózes a zsidókkal a Vörös-tengeren? Sztereotípiák egy budapesti zsidó közösség humorában

Isvara Krisna dász: Krisna-hit és humor