Kisebbségek - Integrációs problémák a magyar társadalomban

A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium szervezésében létrejövõ konferencia a magyarországi kisebbségek társadalmi helyzetével, beágyazottságával kíván foglalkozni. A rendezvény egyik célja, hogy a kisebbség fogalma ne csak a hagyományos értelmezés felõl kerüljön megközelítésre. Ezért a konferencia három szekcióból (társadalmi-gazdasági, jogi-politikai és vallási-kulturális) áll, és számos aspektusból közelíti a magyarországi kisebbségek problémáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM


Plenáris  ülés (szekcióvezetõ: Dr. Kovács György)
 

 • 9:00-9:30 - Megnyitó

 • 9:30-10:00 - Vékás János (MTAKI): A kisebbségi közösségek társadalmi integrációjának külsõ és belsõ tényezõi

 • 10:00-10:30 - Csepeli György (ELTE-TáTK) : A kirekesztés technológiája

 • 10:30-11:00 - Utasi Ágnes (SZTE-BTK): Társadalmi integráció, bizalom és partnerkapcsolati szolidaritás

 • 11:00-11:30 - Tóth Ágnes (MTAKI): Lojalitás, szolidaritás és integráció: nemzetállami homogenizálás vagy a keresztkötõdések sûrûsödése?

 • 11:30-12:00 - Eiler Ferenc (MTAKI): Enticitás és hatalom: külsõ impulzusok hatása egy német közösség nemzeti identitására a XX. században (Harta 1920-1989)

 •  12:00-13:30 - Ebédszünet


A szekció (szekcióvezetõ: Dr. Kozmáné dr. Soós Edit)                 
 

 • 13:30-14:00 - Szalma Ivett (MTA Szociológiai Kutatóintézet): Gyermekvállalás bizonytalan munkaerõ-piaci körülmények között

 • 14:00-14:30 - Olasz Lajos (SZTE-JGYPK): Az esélyegyenlõség sajátos terepe: nõk a hadseregben harci szolgálatban

 • 14:30-15:00 - Laki Ildikó (MTA Szociológiai Kutatóintézet): Fogyatékkal élõk helyzete a mai magyar társadalomban

 • 15:00-15:15 - Kávészünet

 • 15:15-15:45 - Jancsák Csaba (SZTE-JGYPK): Miért jó a rossz a jóban? Ifjúsági szubkultúrák asszimilációja a XXI.században

 • 15:45-16:15 - Nagy Gábor Dániel (SZTE-BTK): New age, új vallási mozgalmak

 • 16:15-16:45 - Máté-Tóth András (SZTE-BTK): Vallás - diszkrimináció


 •  

B szekció (szekcióvezetõ: Dr. Feleky Gábor)
 

 • 13:30-14:00 - Örkény Antal (ELTE-TáTK): Többségi romakép a magyar társadalomban

 • 14:00-14:30 - Nagy Terézia (MTA Regionális Kutatások Központja): Harmadik világbeli migránsok, menekültek és diaszpórák ambivalens integrációja

 • 14:30-15:00 - Dobos Balázs (MTAKI): Etnikai pártok Magyarországon 1989 után

 • 15:00-15:15 - Kávészünet

 • 15:15-15:45 - Szûcs Norbert (SZTE-JGYPK): A romák életkörülményei

 • 15:45-16:15 - Kádár András Kristóf (Helsinki Bizottság): A roma kisebbség és a magyar igazságszolgáltatás

 • 16:15-16:45 - Balog Iván (SZTE-BTK): Etnicitás