Kisebbségi életpályák

 

Szervezõk: Borsos Tamás Egyesület - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

  

A konferencia közös témája olyan életpályák és csoportok bemutatása, amelyek sorsát alapvetõen a kisebbségi viszonyok átalakulása határozta. A fõ kutatási kérdés, hogy az egyéni pályák alakulásában mi határozta meg a külsõ kihívásokra adott változó válaszokat. Mikor mi volt meghatározóbb: a családi, kortárs csoport-, közéleti, világnézeti szocializáció vagy az egyéni kényszerpályák?

   

Részletes program

     

2007. augusztus 30. csütörtök

   

Helyzetképek

  

9.15
Novák Zoltán – Soós Zoltán:
Fiatal társadalomkutatók Marosvásárhelyen

9.30
Pál-Antal Sándor:
Az erdélyi magyar történetírás sajátosságai

9.50
Pók Attila:
A posztmarxista magyar történetírás alapkérdései

  

„Aktivizmus”: pályák és értelmezések

10.15
Mák Ferenc:
Emigránsok a vajdasági közírásban 1920 után

10.35
Hornyák Árpád:
Szántó Gábor és a jugoszláviai magyar hûségmozgalom

10.55
Simon Attila:
A kormánytámogató aktivista politika fõszereplõi a két háború közötti szlovákiai magyar politikában

11.15
Vita

11.30
Kávészünet

  

Magyarországi nézõpontok

11.40
Eiler Ferenc:
Bleyer Jakab és a határon túli magyarok

12.00
Ablonczy Balázs:
Menekült egyesületek, menekült karrierek és hálózatok

12.20
Vita

12.30
Ebéd

  

Identitáspolitikai keresztutak

14.00
Lajos Veronika:
Románosító és magyarosító csángó életpályák

14.20
Hámori Péter:
Két identitás és a politika malomkövei között. Görög katolikus magyarok Észak-Erdélyben

14.40
Vita

14.50
Kávészünet

  

Átalakuló társadalompolitikai konstrukciók

15.00
Csapody Miklós:
Az Erdélyi Fiatalok mozgalma és utóélete a Korunkban

15.20
Balogh Béni:
Kisebbségben és többségben: Demeter Béla és a románság

15.40
Szarka László:
Kisebbségi nemzetértelmezések Jócsik Lajos politikai publicisztikájában

16.00
Vita

16.30
A Teleki Téka bemutatása

18.00
Vacsora

19.00
Könyvbemutató: Horváth Szabolcs, K. Lengyel Zsolt, László Márton, Novák Zoltán

  

2007. augusztus 31. péntek

  

Az értékõrzés átalakulása a megváltozott viszonyok között

9.00
György Béla:
Az erdélyi Deák Ferenc. Gróf Bethlen György

9.20
Horváth Sz. Ferenc:
Az egyensúly embere. Adalékok Gyárfás Elemér politikai nézeteinek megítéléséhez

9.40
Kávészünet

9.50
Fedinec Csilla:
Egy kárpátaljai pártelnök az 1920-as években, Árky Ákos

10.10
Filep Tamás Gusztáv:
Urnákhoz toloncolva. Petrogalli Oszkár

10.30
Gaucsik István:
Gazdaság és politika vonzásában, az ismeretlen Tarján Ödön

10.50
Vita

  

Változatok a baloldaliságra

11.10
Bárdi Nándor:
Jordáky Lajos baloldaliság értelmezései

11.20
Gidó Attila:
Sorsesemény és közéleti szerepvállalás. Kohn Hillel életpályája

11.50
Sajti Enikõ:
A jugoszláviai magyar kommunista elit genezise

12.10
Vita

12.20
Ebéd

 14.00
Olti Ágoston:
Luka László vagy Vasile Luca?

14.20
Nagy Mihály Zoltán:
A 'Nehéz kenyér': egy illúzió ára. Kurkó Gyárfás politikai nézetei 1944-1949 között

14.40
Novák Zoltán:
Kisebbségi érdekérvényesítés a hivatalos kereteken belül, Fazekas János példája

15.00
Gagyi József:
Vécsei Károly, aktivista és értelmiségi

15.20
Vita

15.40
Kávészünet

  

Kitekintés

15.50
Szász Zoltán:
Az Erdély története I-III. megjelentetése és helye a magyar-román viszony historiográfiájában

16.10
K. Lengyel Zsolt:
Magyarságtudomány és Kelet-Közép-Európa kutatás Németországban. Kulcskérdések, távlatok

16.30
Trencsényi Balázs:
A Közép-Európai összehasonlító eszmetörténeti kutatások kulcskérdései, ma

16.50
Vita

17.30
Vacsora

  

A politikai felelõsség és a szakmai elkötelezettség esete a közgondolkodással. Kutatási tapasztalatok és a közéleti elvárások

18.50
László Márton:
Egy helytörténész és a Securitate . Kísérlet a megfigyelési dossziék feldolgozására

19.00
Novák Zoltán:
romániai magyar és az országos közvélemény elvárásai és a Tismaneanu bizottság magyar munkacsoportjának tapasztalatai

19.20
Stefano Bottoni:
Az 1944 utáni román–magyar viszony állambiztonsági megközelítésben

19.40
Felkért hozzászólók

Vita

  

Szervezési kérdések

A konferencia helyszíne a Kultúrpalota kisterme (str. George Enescu utca 2.). A résztvevõk számára a Bod Péter Diakóniai Központban nyújtunk szállást (str. Pandurii utca 7/B.). Az ebéd és a vacsora helyszíne a Deus Providebit Tanulmányi Ház (p-ta Trandafirilor-Rózsák tere 61.). Az érdeklõdõknek önköltségi áron biztosítunk ellátást. (Ebben Novák Zoltán tud segíteni: novakzozo@hotmail.com ill. 00-40-742395153.) További információkkal Bárdi Nándor szolgálhat: bardinandor@gmail.com