Könyvbemutató

Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete és az Európai Utas Alapítvány Közép-európai Kulturális Intézete közös rendezvénye.

Helyszín: Közép-európai Kulturális Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)

Idõpont: 2011. szeptember 6., 17.00 óra

Információ: tel.: +36 1 224-6790, e-mail: titkarsag@mtaki.hu , honlap: http://www.mtaki.hu

 

PROGRAM

Hadas Miklós
BÁRDI NÁNDOR – TÓTH ÁGNES (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Argumentum kiadó, Budapest, 2011. (Tér és Terep 8.)
Bõvebben >>

Zákonyi Botond
BÁRDI NÁNDOR – FEDINEC CSILLA – SZARKA LÁSZLÓ (szerk.): Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado –  Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011. (Atlantic Studies on Society in Change 138.)
Bõvebben >>

Pastyik László
VÉKÁS JÁNOS: Magyarok a Vajdaságban 1944-1954: kronológia. Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, Zenta, 2011.
Bõvebben >>

Sárkány Mihály
ROGERS BRUBAKER – FEISCHMIDT MARGIT – JON FOX – LIANA GRANCEA: Nacionalista politika és mindennapi etnicitás egy erdélyi városban. L’Harmattan, Budapest, 2011. (eredeti megjelenés: Princeton University Press, 2006)

Krekó Péter
KOVÁCS ANDRÁS: The Stranger at Hand. Antisemitic Prejudices in Post-Communist Hungary. Brill, Leiden–Boston, 2010.

Halász Iván
KOVÁTS ANDRÁS (szerk.): Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2011.
Bõvebben >>

Vladár Zsuzsa
KOLTAI KORNÉLIA: Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (1634). A kéziratból kiadta, kísérõ tanulmánnyal és magyarázatokkal ellátta. MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest, 2011. (Hungaria Judaica 23, sorozatszerkesztõ: Komoróczy Géza)
Bõvebben >>