Magyarország szomszédsági kapcsolatainak jövõje

Helyszín: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Idõpont: 2007. március 5., 14.00 óra

 

Program

14.00
Dunay Pál:
bevezetõ

14.05-14.20
Magyarics Tamás:
A szomszédsági kapcsolatok helye a magyar külpolitikában
Moderátor: Kiss J. László

14.20-14.40
vita

14.40-14.55
Gazdag Ferenc:
A magyar szomszédságpolitika biztonságpolitikai vonatkozásai
Moderátor: Dunay Pál

14.55-15.15
vita

15.15-15.30
Deák András:
Regionális együttmûködés és szomszédságpolitika – kétoldalú relációs tapasztalatok és következtetések
Moderátor: Kiss J. László

15.3-15.50
vita

15.50
Zárszó:
Dunay Pál

*  *  *

A Külügyminsztérium külkapcsolati stratégiai oldala itt található.

Az intézet külkapcsolati stratégiai oldala itt érhetõ el.