Mûhelymegbeszélés

Helyszín: az MTA Néprajzi Kutatóintézet könyvtára (1014 Budapest, Országház u. 30., II. em.)

Mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklõdik a területileg szervezett adatbázisok, pl. IKM és a KMKA adatbázisainak, illetve az MTA Néprajzi Kutatóintézetben készült/készülõ adatbázisok (Magyar Néprajzi Atlasz, Kárpát-medence szakértõ rendszer) közös kutatási célú felhasználásáról, amely esetleg egy kutatási projektben is testet ölthetne.

Egy kis segédanyag az intézet honlapjáról letölthetõ.

Kérjük azokat, akik részt vennének a beszélgetésen, jelezzenek vissza az annaosv@mtaki.hu e-mail címen.

  

A szervezõk nevében: Borsos Balázs, Szarka László