Mûhelyvita

Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30., Jakobinus terem
Idõpont: 2007. március 27. (kedd), 9.00-17.00


A nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere
A magyar kultúra szerepe a politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztésében
A külkapcsolati stratégia kulturális és társadalompolitikai elemei

Nyilvános vita
2007. március 27.


9.00
Megnyitó
Baranyi Mária
(Külügyminisztérium), Szarka László (MTA ENKI)

Moderátor: Feischmidt Margit

9.10
Vizi Balázs:

A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között

9.25
Szarka László:

Korszerû magyar nemzetfogalom

9.40
Opponensek: Horváth Tamás, Majtényi Balázs, Öllõs László

10.10
Vita

10.30
Kávészünet

Moderátor: Szarka László

11.00
Kántor Zoltán:

Autonómia , önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés

11.15
Mandel Kinga - Papp Z. Attila:

A nemzeti identitás megõrzésének, megújításának intézményrendszere

11.30
Opponensek: Bárdi Nándor, Halász Iván, Setényi János

12.00
Vita

12.20
Ebédszünet

Moderátor: Bárdi Nándor

13.15
Tamás Pál:

A nemzeti azonosságtudat kulturális és társadalompolitikai aspektusai

13.30
Opponensek: Tóth Judit, Feischmidt Margit

13.50
Vita

14.05
Pröhle Gergely:

A kultúra szerepe a külkapcsolatokban

14.20
Opponensek: Ablonczy Balázs, N. Szabó József

14.40
Vita

14.55
Kávészünet

15.15
A külpolitikai ankét tanulságai (Papp Z. Attila)

15.25
Külpolitika, nemzetpolitika, etnopolitika: stratégiák és lehetõségek.
Kerekasztal-beszélgetés. Meghívott résztvevõk: Heinek Ottó, Lásztity Péró, Losoncz Alpár, Petõcz Kálmán, Salat Levente

 

*   *   *

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetben készült tanulmányok

1. Korszerû magyar nemzetfogalom
    teljes szöveg
    rövid összefoglaló

2. A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között
    teljes szöveg (2007. feb. 26-án frissítve)
    rövid összefoglaló

3. Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés
    teljes szöveg
    rövid összefoglaló

4. A nemzeti identitás megõrzésének, megújításának intézményrendszere
    teljes szöveg
    rövid összefoglaló

A március 27-i vitán megvitatásra kerülnek továbbá Tamás Pál és Pröhle Gergely tanulmányai is.

Tamás Pál: A külpolitikai koncepció kulturális és társadalompolitika elemei
    teljes szöveg
    rövid összefoglaló

Pröhle Gergely: A magyar kultúra szerepe Magyarország nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében
    teljes szöveg
    rövid összefoglaló