Nemzet, nemzetiség, nemzetépítés Kelet-Közép-Európában

Helyszín: MTA Székház, I. em. Felolvasóterem (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
Idõpont: 2009. máj. 14-én, csütörtök, 10 óra
Szervezi: MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 

Megnyitó és köszöntõ:

  • R. Várkonyi Ágnes, az MTA levelezõ tagja,a  Filozófiai és Történettudományok Osztálya elnökhelyettese
  • Szarka László: A magyar nemzetfogalom változásai a XX. században

Nemzeti és kisebbségi autonómiatörekvések a kelet-közép-európai politika erõterében

  • Szász Zoltán: Az autonómiagondolat és a Monarchia nemzetiségei a századelõtõl a birodalom széteséséig
  • Eiler Ferenc: Nemzetközi politika és autonómiatörekvések a két háború közötti köztes Európában

Szünet

  • Ablonczy Balázs: Európai "nagyterek" Teleki Pál nemzetpolitikai elképzeléseiben
    • Bárdi Nándor: Föderációs és autonómiatörekvések Kelet-Közép-Európában 1945 és 1989 között

Vita

Zárszó

 

További információ: Farkas László tud. titkár (411-6308, farkasl\kukac//office.mta.hu)