Nemzeti, regionális és kisebbségi közösségek Közép-Európában

 

Az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet rendezvénye.

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem, 1014 Budapest, Országház utca 30.

Idõpont: 2011. május 24. (kedd) 9:00 - 18:00 óra

Információ: tel.: +36 1 224-6790, e-mail: titkarsag@mtaki.hu , honlap: http://www.mtaki.hu

 

PROGRAM

9.00 - MEGNYITÓ (Tóth Ágnes)
 

 • 9.10 - Vizi Balázs: Kisebbségek politikai képviselete – az EBESZ és ET ajánlások fényében

 • 9.30 - Dobos Balázs: Pártrendszer és etnikai pártok Magyarországon

 • 9.50 - Vita


 •  
 • 10.00 - Papp Z. Attila: A romániai magyar kulturális és gazdasági elitek értékvilága

 • 10.20 - Balassa Szilvia, Kovács András: Kontaktus és kontextus: a kontaktus-hipotézis vizsgálata magyarországi vegyes lakosságú településeken

 • 10.40 - Kóczé Angéla: Roma nõk szerepe a politikai reprezentációkban

 • 11.00 - Vita


 •  

11.15 - Kávészünet
 

 • 11.25 - Papp Richárd: 1956 a vajdasági magyarok kulturális emlékezetében

 • 11.45 - Ilyés Zoltán, Tátrai Patrik: A Zobor-vidéki magyarság politikai megosztottságának kulturális és nemzeti identifikációs háttere

 • 12.05 - Feischmidt Margit: Különbségtétel és azonosság a „magyarság”-diskurzusokban

 • 12.25 - Vita


12.40 - Ebédszünet
 

 • 14.00 - Szarka László: A magyar külpolitika csehszlovákiai kisebbségi opciói az 1920-as években

 • 14.20 - Bárdi Nándor: Az ötödik hadoszlop? A budapesti kormányzati politika és a romániai Országos Magyar Párt viszonya a két világháború között

 • 14.40 - Vékás János: Nemzet születik? Egy vita a jugoszláviai magyarság nemzetté válásának lehetõségérõl

 • 15.00 - Fedinec Csilla: Történelmi tagoltság példája: Ukrajna

 • 15.20 - Vita


15.35 - Kávészünet
 

 • 15.45 - Komoróczy Szonja: Munkácsi jiddis sajtó a két világháború között

 • 16.05 - Marchut Réka: Lojalitás kérdése a magyarországi németeknél 1920-1940 között, különös tekintettel Pest megyére

 • 16.25 - Tóth Ágnes: A „Memorandum-ügy”. Német nemzeti mozgalom az evangélikus egyházon belül az 1940-es években

 • 16.45 - Eiler Ferenc: „Magyarhûség” vs. Volksbund-tagság. A Volksbund tevékenységének hatása egy német közösség belsõ életére (Harta, 1940-1945)

 • 17.05 - Vita