Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében

A Magyar Tudományos Akadémia augusztus 19-én Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében címmel rendez szimpóziumot.

 


<< A rendezvény programja az MTA központi honlapján

 

Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében
Tudományos ülés

10:00
Köszöntõ: Pálinkás József
akadémikus, az MTA elnöke

10:05
Megnyitó: Sólyom László
köztársasági elnök

Levezetõ elnök: Kenesei István (igazgató, MTA Nyelvtudományi Intézet)

10:20
Szalayné Sándor Erzsébet
(egy. docens, PTE Nemzetközi- és Európajogi Tanszék; intézetigazgató, PTE ÁJK Európa Központ): A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága

10:35
Csernicskó István (
rektorhelyettes, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola; igazgató, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna): Nyelvi  jogi szabályozás Ukrajnában

10:50
Horváth István
(egy. docens, Babeº-Bolyai Tudományegyetem, elnök, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, Románia): Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában

11:05
Korhecz Tamás
(egy. docens, alkotmányjogász, tartományi jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkár, Újvidék (Vajdaság), Szerbia): A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban (Szerbiában). Jog és gyakorlat

11:20
Szoták Szilvia (elnök, Imre Samu Nyelvi Intézet, Felsõõr (Burgenland), Ausztria): Törvényes garanciák és a gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében

11:35
Szabómihály Gizella
(nyelvész, elnök, Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, Szlovákia): A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben

11:50
Kontra Miklós
(tud. fõmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet; egyetemi tanár, SZTE, Szeged): Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében

12:05
Szarka László
(tud. fõmunkatárs, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest;
dékán Selye János Egyetem Tanárképzõ Kar, Komárom, Szlovákia): A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai hétköznapokban

12:20
Hozzászólások, vita

12:50
Zárszó

 

Helyszín:MTA Székház (Roosevelt tér) Felolvasóterem