Nyilatkozat a Magyarország és Szlovákia között kialakult feszültség rendezése érdekében

Alulírott magyarországi értelmiségiek a szlovákok és magyarok közötti szaporodó helyi konfliktusok miatt megdöbbenésünknek és aggodalmunknak hangot adva felhívjuk mindkét ország vezetõit, hogy haladéktalanul tegyenek meg mindent, amivel oldhatják a felmerülõ feszültségeket.

Átérezve a közös történelem jelentõségét és problémáit, tudjuk, hogy a kialakult konfliktusokat csak közösen, erõs akarattal, egyenlõ elszántsággal lehet orvosolni, támaszkodva mindkét országban a békességet és megnyugvást kívánó nagy többségre. Ezért is üdvözöljük a szlovákiai értelmiségieknek és városoknak a megbékélés érdekében tett nyilatkozatait. Abban a reményben csatlakozunk hozzájuk, hogy közösen sikerül úrrá lennünk az elmúlt napok élesedõ feszültségein.

Támogatunk és a magunk eszközeivel erõsítünk minden olyan kezdeményezést, amely a magyarországi szlovákok, valamint a szlovákiai magyarok helyzetében, valamint szomszédsági kapcsolatainkban ismét a szolidaritást és az együttmûködést helyezi elõtérbe.

2006. augusztus 29.


A. Gergely András, MTA Politikai Tudományok Intézete
Angi János, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Apor Péter, Közép-Európai Egyetem
Árendás Zsuzsanna, PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem
Árgyelán György okl. népmûvelõ-könyvtáros, terület- és településfejlesztõ menedzser
Artner Annamária, MTA Világgazdasági Kutatóintézet                         
Árvay Alica
Bakó Boglárka, MTA Kisebbségkutató Intézet
Balassa Szilvia, PhD-hallgató, ELTE Társadalomtudományi Kar
Bakács András, MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Balogh Balázs, MTA Néprajzi Kutatóintézet
Balogh Margit, történész
Balogh Rodrigó, színész
Bandi Irén, Domus Hungarica Program
Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója
Békési Civil Szervezetek Házának munkatársai
Berényi Dénes, MTA ATOMKI
Biczó Gábor, Miskolci Egyetem
Blaskó József, levéltáros
Bohuš István
Bottyán Gergely, MTA Nyelvtudományi Intézet
Budai Attila, egyetemi hallgató
Czoch Gábor, Teleki  László Intézet
Csete Zsófia, egyetemi hallgató
Demény Gyöngyvér
Dippold Péter, Országos Széchényi Könyvtár
Drescher J. Attila, Márton Áron Szakkollégium
Dzur Gábor, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Eiler Ferenc, MTA Kisebbségkutató Intézet
Farkas Lilla, ügyvéd
Feischmidt Margit, MTA Kisebbségkutató Intézet
Fleischer Tamás, MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Fodor Klaudia, egyetemi hallgató
Fodor Szabolcs, Márton Áron Szakkollégium
Fuhl Imre, ¥udové noviny
Füleki Dániel, Budapesti Corvinus Egyetem
Fülemile Ágnes, MTA Néprajzi Kutatóintézet
Galda Levente, Pilisszentkereszt
Gecsényi Lajos, Magyar Országos Levéltár
Gereben Ferenc, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Giczi Johanna, PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Görömbei András, Debreceni Egyetem
Granasztói György, Teleki László Intézet
Grosz Ákos
Gulyás László, Szegedi Tudományegyetem
Gyarmati György, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Hivatal Levéltára
H. Németh István történész-levéltáros
Hacsi Lajos, Eszterházy Károly Fõiskola
Hadnagy Miklós
Hahner Péter, történész, egyetemi docens
Halász Iván, MTA Jogtudományi Intézet
Halmai Gábor, Széchenyi István Egyetem
Halmos Károly
Hamberger Judit, Teleki László Intézet
Haraszti György, MTA Történettudományi Intézet
Holl Józsefné, Gyula
Horgas Béla, a Liget szerkesztõje
Horgas Judit, a Liget szerkesztõje
Hornyák Árpád
Horváth Tamás, Hidvégi Alapítvány
Hunyadi Attila
Ilyés Zoltán, MTA Kisebbségkutató Intézet
István Anna, Csabai Szlovákok Szervezete
Janicsák Gábor, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót
Juhász Attila József, építész-szociológus
Ilyés Zoltán, MTA Kisebbségkutató Intézet
Kállai Ernõ, MTA Kisebbségkutató Intézet
Kaltenbach Jenõ, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa
Kántor Zoltán, Teleki László Intézet
Kardos Gábor, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Kecskeméthy Károlyné Skrabák Anna nyugalmazott középiskolai tanár
Keszi Roland, MTA Szociológiai Intézet
Kolláth Anna, Maribori Egyetem Pedagógiai Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Komáromi Róbert
Kontra Miklós, MTA Nyelvtudományi Intézet
Kósa András László, Közéletre Nevelésért Alapítvány
Kotics József, Miskolci Egyetem
Kovács Éva, szociológus
Kõszeg Ferenc, Magyar Helsinki Bizottság
Kõszeghy Lea, MTA Kisebbségkutató Intézet
Köteles György, a Magyar Békeszövetség elnöke
Kövér Alexandra, MTA Magyar Tudományosság Külföldön programja
Krasztev Péter, Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony
Kuthi Áron, újságíró
Lányi András, ELTE Társadalomtudományi Kar
László Csaba, a Liget szerkesztõje
Laukó Pál, szlovák tanár, jelenleg vállalkozó
Levendel Júlia, a Liget szerkesztõje
Lukács Zsuzsanna  osztályvezetõ, Országos Idegennyelvû Könyvtár Nemzetiségi és dokumentációs osztály
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba
Mandel Kinga, MTA Kisebbségkutató Intézet
Mayer Éva, újságíró
Mender Ibolya, Országos Idegennyelvû Könyvtár
Maruzsné Sebó Katalin, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar
Mészáros Ádám
Mihályi Eszter, egyetemi hallgató
Miklós Anna Erzsébet, Hídvégi Mikó Kisebbségkutató Intézet
Mink András, Beszélõ
Molnár Gusztávné, Teleki László Alapítvány
Nádor Orsolya, Károli Gáspár Református Egyetem
Nagy Boldizsár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Nagy Ilona, MTA Néprajzi Kutatóintézet
Nagy Marianna, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Noszlopyová, Katarína
Olajos Péter EP képviselõ, Brüsszel
Országos Idegennyelvû Könyvtár Nemzetiségi és dokumentációs osztályának munkatársai
Osvát Anna, MTA Kisebbségkutató Intézet
Papp Klára, Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet
Papp Richárd, MTA Kisebbségkutató Intézet
Pintér Róbert, Budapesti Mûszaki Egyetem
Pocsajiné Fábián Magdolna, közmûvelõdési szakember, közösségfejlesztõ
Pordány Sarolta, oktatáskutató
Rácz Margit,MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Ráczné dr. Horváth Ágnes, Eszterházy Károly Fõiskola
Rózsás Aliz, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Schmidt Péter, egyetemi hallgató, Bécsi Egyetem
Sisák Gábor, MTA Kisebbségkutató Intézet
Stark Tamás, MTA Történettudományi Intézet
Sutyinszki Mária
Szabó Orsolya, MTA Kisebbségkutató Intézet
Szabó Piroska, MTA Néprajzi Kutatóintézet
Szabó Róbert, Széchenyi István Egyetem
Szabóné Tóth Katalin elnök, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Kistarcsa
Szajbély Katalin, Szegedi Egyetem Alkotmányjogi Tanszék, Országgyûlési Biztosok Hivatala
Szakály Fruzsina, szociológus
Szakály István, szerkesztõ-rendezõ, Magyar Televízió
Szarka László, MTA Kisebbségkutató Intézet
Szávics Petra
Szép Ágnes
Szegediné Százvai Erzsébet, MTA Kisebbségkutató Intézet
Szilágyi Judit, MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselõi, Kistarcsa
Tamás Pál, MTA Szociológiai Intézet
Tarnóczy Mariann, MTA Magyar Tudományosság Külföldön programja 
Tófalvi Zselyke, Közép-Európai Egyetem
Karol Tomiš, irodalomtörténész-hungarológus
Tóth Ágnes, MTA Kisebbségkutató Intézet
Tóth Árpád, történész
Tölgyesi Tamás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Török József
Turai Tünde, Néprajzi Múzeum
Ujlaky András
Valuch Tibor
Váradi Monika Mária, MTA Regionális Kutatások Központja
Varga Erika, Domus Hungarica program
Vesztróczy Zsolt
Vizi Balázs, MTA Kisebbségkutató Intézet
Vizi E. Szilveszter, MTA elnöke
Vonyó József egy. docens, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
Vörös István, író, mûfordító
Wízner Balázs, MTA Szociológiai Kutatóintézet
Zrínyi Dániel, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Zsebéné Dobó Marianna, Eszterházy Károly Fõiskola
Zsebõk Csaba történész, újságíró