Nyilvános vita

Helyszín: MTA-székház, Felolvasóterem (Bp., V. ker., Roosevelt tér 9., I. em.).

Az értekezés opponensei:

Nagy Péter Tibor, az MTA doktora
Neményi Mária, az MTA doktora
Enyedi Zsolt, a politikatudomány kandidátusa

A könyv megtekinthetõ az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany János u. 1.).

A nyilvános vitában minden jelenlévõ részt vehet, és írásban elõzetesen is észrevételt tehet.