Potsdamból nézve - Közép-Kelet-Európa

A Közép-európai Kulturális Intézet és a potsdami székhelyû Deutsches Kulturforum östliches Europa neves szakértõk részvételével kerekasztal-beszélgetést rendezett 2007. szeptember 5-én, Budapesten. A találkozó témájaként - Módos Gábor intézetigazgató köszöntõjét követõen - az európai integráció Közép- és Kelet- Európára gyakorolt hatásait, és a régió történelmének, kultúrájának egyes kérdéseit boncolgatták a résztvevõk. Ezenkívül szóba kerültek még a magyarországi, és a németországi kisebbségek sajátos problémái is. A beszélgetésen a német intézményt Klaus Harer igazgatóhelyettes és a Kulturforum magyar referense, Wolfgang Rackebrandt, míg az MTA Etnikai- és Nemzeti Kisebbségkutató Intézetét Szarka László igazgató, Tóth Ágnes igazgatóhelyettes, valamint Bindorffer Györgyi és Eiler Ferenc képviselték. További magyarországi résztvevõkként, Wilhelm Droste, Gergely András, Kiss Endre, Méhes Márton, Prõhle Gergely és Can Togay vitatták meg a felmerülõ kérdések különbözõ aspektusait. A kerekasztal-beszélgetést Ujváry Gábor vezette.

  

*  *  *

  

A Közép-európai Kulturális Intézet 2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy elõsegítse a közép- és kelet-európai népek, illetve kultúrák közötti párbeszéd kialakulását. Az intézményrõl további információk érhetõk el a www.ceci.hu címû honlapon.

A szintén 2000-ben alapított Deutsches Kulturforum östliches Europa legfõbb céljának a német kultúra és gondolkodás megismertetését tartja, a német múlt által (is) befolyásolt közép-és kelet-európai térség népeivel. A szervezet tevékenységérõl további információk a http://www.kulturforum-ome.de/ címû honlapon találhatók. A Kulturforum legújabb kiadványa a 'Deutsche Geschichte und Kultur im östlichen Europa' címû CD, amely digitalizált történelmi térképeket tartalmaz.