Remények és realitások az aprófalvas perifériákon

Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ,
Budapest, I. országház u. 30., Jakobinus terem

  

November 16, péntek

10. 00-10.15
Köszöntõ és bevezetõ: Dr. Beluszky Pál, geográfus, tudományos tanácsadó

10.15-10.45
Kovács Katalin:
Remények és realitások az aprófalvas perifériákon. Bevezetõ elõadás

Szekcióülések
(20 perces elõadások, 30 perces vita a szekcióülések végén)

10.45-12.30
I. Közigazgatás és közszolgáltatások átalakulása az aprófalvas térségekben - körzetesítés egykor és most
Szekcióvezetõ és moderátor: Somlyódyné, Dr. Pfeil Edit

1. Somlyódyné, Dr. Pfeil Edit: A közszolgáltatás-szerevezés racionalizálásának technikái a nemzetközi gyakorlatban
2. Koós Bálint: A közszolgáltatás-szervezés és költséghatékonysági kényszer a kistelepülések körében
3. Finta István: A hatósági feladatellátás racionalizálásának lehetõségei aprófalvas térségekben.
4. Váradi Monika Mária: Aprófalvak és kisiskolák
5. Vita

12.30-13.30
Ebédszünet

  

13.30-16.00
II. Gazdasági terek és lehetõségek változása az aprófalvas térségekben

Szekcióvezetõ és moderátor: Juhász Pál

1. G. Fekete Éva: Az aprófalvak gazdasági funkcióváltásának esélyei
2. Kiss Márta: Változatok a túlélésre. Aprófalvak turisztikai koncepciói
3. Rácz Kata: Önkormányzati jóléti intézkedések társadalmi-gazdasági hatásai
4. Hamar Anna: A natúrpark-hálózat kialakulásának mozgatórugói
5. Bali János: A cigány kisebbségi önkormányzatok szerepe az aprófalusi gazdálkodás élénkítésében
6. Osgyáni Gábor: Erõforrások áramlása és a fenntarthatóság összefüggései az aprófalvakban
7. Vita

16.00-16.30
Szünet (kávé, tea, üdítõ és sütemény)

16.30-18.00
Kerekasztal beszélgetés
Kik és hogyan fognak élni tíz év múlva a kistelepüléseken? A kormányzati döntések hatása a kistelepülések jövõjére.
Moderátor: Zádori Zsolt újságíró, szerkesztõ HVG Online
Résztvevõk: Kutatók, szakmapolitikusok, polgármesterek

  

November 17, szombat
10.00-13.00
III. Közelkép a magyar perifériákról

Szekcióvezetõ és moderátor: Sárkány Mihály

1. Szijártó Zsolt: A lokalitás hatalma – nagygörbõi perspektívák
2. Glózer Rita: Vidékfejlesztõk - életutak, narratívák és diskurzusok egy aprófalvas térség nonprofit világában
3. Kovács Éva: 'Ki vagyunk esve a külvilágból' – A lengyári kolónia
4. Feischmidt Margit: Kényszerek és lehetõségek gazdasági és szimbolikus formái két dél-dunántúli ás nyugat magyarországi aprófaluban élõ romák életében
5. Durst Judit: 'Mi más érdekelne?! Az Uram meg a gyerekek, hogy nekik mi életük lesz': Kirekesztettség és gyermekvállalás az aprófalusi romáknál
6. Virág Tünde: Változó társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban
7. Vidra Zsuzsa: Mi múlik a multikon? Avagy a színvakság árnyoldalai
8. Vita

A konferencia zárása

13.00-13.30
Remények és realitások a mérlegen: a konferencia fõ tanulságai
Összefoglalja Váradi Monika Mária, majd vita

13.30-14.30
Ebéd