Susan Gal: Szemiotikai megközelítések az antropológiában

Helyszín: MTA Kisebbségkutató Intézet, Országház u. 30, III. em., tanácsterem.

Minden érdeklõdõt szívesen várunk.