Tanácskozás a magyarországi zsidó temetõk kutatásáról

 

Az MTA Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport és az MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport közös rendezvénye.

Helyszín: ELTE Tanári Klub (Budapest, V. ker. Szerb utca 21-23.)

Idõpont: 2011. május 26. csütörtök

Információ: tel.: banyai.viktoria@hebraisztika.hu

 

PROGRAM

10:00–12:30 – Elõadások a zsidó temetõk kutatásának lehetséges módszertani / diszciplináris megközelítéseirõl

Levezetõ: Kiss Endre (MTA-ORZSE Kutatócsoport)

Szántóné Balázs Edit (ORZSE) – Mi maradt a vidéki zsidóságból?

Szabó Tünde Judit (Miskolc) – Vidéki zsidó temetõk Kelet-Magyarországon

Shlomo Spitzer (Bar Ilan University) – A burgenlandi zsidó temetõk

Kávészünet

Gleszer Norbert (Szegedi Egyetem) – mako110@ - közösségi emlékezet valós és virtuális terei a makói izraelita temetõk példáján

Balogh István (ORZSE) – Se kultúra, se örökség?

Bányai Viktória (MTAKI Judaisztika) – Derék asszonyok és jámbor férfiak – sírfeliratok filológus szemmel


13:30–15:00 – Bemutatkozások, tapasztalatcsere

Levezetõ: Bányai Viktória (MTAKI Judaisztiai Kutatócsoport)

A délután lehetõséget ad a tanácskozáson részt vevõ temetõkutatók rövid bemutatkozására, a kötetlen tapasztalatcserére, szakmai kapcsolatfelvételre.

Bemutatkozásra, hozzászólásra elõzetesen felkért temetõkutatók: Ábrahám Vera, Bürg Judit, Kiss Erika, Kormos Szilvia, L. Juhász Ilona, Tóth Tamás, Winkler Miksa;
továbbá Dr. Zsiga Attila térképész, egy temetõi nyilvántartási program kidolgozója

Kiadványvásár

A szünetekben a zsidó temetõkutatáshoz kapcsolódó kiadványok, illetve a két szervezõ kutatócsoport kiadványainak kedvezményes vásárlására lesz lehetõség.