Társadalomtudományi tábor

A hetedik alkalommal megszervezésre kerülõ tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A három napos sátortábor önellátással, közös étkezésekkel mûködik. Külsõ támogatásként, pályázati alapon csak a napi egy meleg ebéd biztosított a szokás szerint várható 40-50 fõ részére. A program elõadásokból, vitákból, könyvbemutatókból áll össze.Augusztus 20., csütörtök

12.00-15.00
Érkezés, sátorverés, fagyûjtés

15.00
Mi történt az elmúlt évben?
- Horváth István, Bárdi Nándor

16.00
Egyetem ügy
. Új szakok a Babes-Bolyai társadalomtudományi tanszékein

 • Kulturális menedzser - Szabó Á. Töhötöm;
 • Várostervezés, Magyari Tivadar, Pásztor Gyöngyi;
 • A másik szak a szociológián, Magyari Tivadar, Kiss Dénes;
 • Kommunikáció szak, Zörgõ Noémi

17.00
Állami magyar felsõoktatás a román oktatás- és etnopolitikában
- Magyari Tivadar

17.45
A magyar nyelv és irodalom párhuzamos egyetemi oktatásának problémája
- Szabó T. Levente

18.30
Hogyan látszott az erdélyi magyar egyetemi képzés a Miniszterelnöki Hivatalból?
- Papp Z. Attila; felkért hozzászólók: Székely István, Magyari Tivadar, Szabó Töhötöm, Szabó Levente

19.30
Vacsora


20.15
Könybemutató és kritika

 • Tánczos Vilmos: Elejtett szavak - Oláh Sándor;
 • Bakk Miklós: Politikai közösség és identitás - ifj. Toró T. Tibor


Augusztus 21., péntek

9.00
Reggeli


9.30
Társadalomtudományos szerepek az akadémia, a piac és a politika metszéspontjában
- Kiss Dénes, felkért hozzászólók: Horváth István, Szabó Á. Töhötöm, Szabó T. Levente, Péter László, Kiss Tamás, Bárdi Nándor, Székely István

10.30
Ifjúság 2008. Összehasonlító vizsgálat az erdélyi magyar és romániai fiatalokról -
Kiss Tamás, Barna Gergõ, Kozák Gyula, Bokor Zsuzsa, Veress Ilka

11.30
Észak-Erdély

 • "Magyarok román valláson": identitás-átmenetek az erdélyi magyar anyanyelvû görögkatolikusoknál és ortodoxoknál - Hámori Péter;
 • Észak-Erdélyi nemzetiségpolitika, 1940-1944 - Sárándy Tamás

13.00
Ebéd


15.00
Nemzetépítés

 • Magyar-román történetírói háború” a 60-as évek után - Martin Mevius;
 • A két vh közti erdélyi identitásépítés magyarországi vonatkozásai - Egry Gábor;
 • Vallás és magyar identitás Erdélyben (1920-1989) - Magdó Zsuzsánna

16.30
Vallás, egyház

 • Valláskutatás – Egy FP6-os együttmûködés tapasztalatai - Kiss Dénes;
 • Egyházközségek adatbázisa, Szabó Mihály;
 • Unitáriusok vallásosságának kutatása - Czire Szabolcs;

Felkért hozzászóló: Nagy Mihály Zoltán
           
17.30
 A szocialista korszak kutatása

 • A Trabant, a Kennedy gyûrû és a fiókos szekrény. Hogyan készítsünk életútinterjút a szocialista idõszakról? - Tóth Eszter;
 • Az RKP magyarságpolitikája, 1965-1974 - Novák Zoltán Csaba

Felkért hozzászólókkal
   
19.00
Vacsora


20.00
Könyvbemutató

 • Péter László: TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális probléma vizsgálatában - Kiss Dénes;
 • Salat Levente (szerk.): Politici de integrare a minoritatilor nationale din  Romania - Bereczki Beáta, Madaras Szidónia


Augusztus 22., szombat

9.00
Reggeli


9.30
A Kisebbségkutató Intézet programjaiból
. Cigánykutatás a kolozsvári Kisebbségkutató Intézetben: startégia, közösségtanulmányok, konfliktuspotenciál - Fosztó László, Kiss Dénes, Kiss Tamás, Toma Stefánia

11.00
Nem magyar kisebbségek kutatása: a romániai kisebbségek intézményrendszere, helyzetképek
- Kiss Dénes, Peti Lehet, Jakab Albert Zsolt, Veress Ilka, Kozák Gyula

12.00
Purgatórium. Kuszálik Péter vitairata Sütõ András életpályájáról.
Hozzászólók: T. Szabó Levente, Stefano Bottoni
   
13.00
Ebéd


15.00
Székelyföld: a csillagösvény és a szelterszi bekötõút között

 • Beszélgetés Birtalan Józseffel és Králik Lászlóval Hargita és Kovászna megye menedzsereivel. A beszélgetést vezeti: Gagyi József  és Székely István;
 • A székely szimbólumok és mai használatuk - Pál Antal Sándor;
 • A székely kultúra napja - Gagyi József;
 • Az RMDSZ esete a Székelyfölddel - Székely István;
 • Lehet-e beszélni mérhetõ székelyföldi sajátosságokról? - Kiss Tamás;
 • Kisebbségi oktatás/Székelyföldi oktatási hálózat - Márton János

18.00
Könyvbemutatók és viták

 • Szabó Töhötöm: Kooperáló közösségek és a visszaparasztosodás kérdése - Gagyi József;
 • Szabó Levente: A tér képei: tér, irodalom, társadalom - Gagyi József;
 • Gagyi József: Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez - Bárdi Nándor, Novák Zoltán, Oláh Sándor;

19.00
Vacsora


20.00
Filmvetítés és vita:
Zágoni Balázs filmje Márton Áronról
 

Augusztus 23., vasárnap

9.00
Reggeli


9.30
Holokauszt Erdélyben

 • Holokauszt kérdõívek, 1945 - Gidó Attila;
 • Unitárius egyház és antiszemitizmus 1940-1945 - Pál János;
 • A katolikus egyház és a holokauszt - Ady Iza

10.45
A cenzúra mûködése Romániában
- Kiss Ági, Györffy Gábor, Lázok Klári, Plainer Zsuzsa

12.00
Parlamenti, EP és elnökválasztások Romániában
- Székely István Gergõ, Bognár Zoltán, Székely István, Pozsony János Csaba, ifj. Toró T. Tibor

14.00
Ebéd, kiértékelésHelyszín és megközelítés

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülõhelyen. Elérhetõ a Székelyudvarhely-Csíkszereda  fõútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a fõútról jobbra kell letérni, és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérõt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdõt (Székelyudvarhely felõl) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felõl nézve) jobbra. Az utat némileg megjavították az utóbbi évben, de az alacsonyabb padozatú kocsikból érdemes kiszállni az utasoknak és begyalogolni a helyszínig. A menedékháznál természetesen lehet biztonságosan parkolni. A busszal vagy stoppal érkezõknek a termálfürdõ táblája jelent eligazodási pontot.

A menedékháznál 5 faház található. Ezekben van folyóvíz, wc, fürdõ. A 4 személyes (de bõvíthetõ!) faházakban. Ebben az évben a menedékház is üres lesz, ott is lehet aludni. A menedékházban a szállás 15 RON/nap/fõ; a faházakban 20 RON/nap/fõ, a sárorhely 4 RON/nap. Mindezt György Attilánál,  a menedékház vezetõjénél lehet lefoglalni: 0745251341 vagy gellerta[[kukkac]]gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek hasonló áron. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menedékház wc-jét és fürdõjét is használtuk a sátortáborból is.
Napi egy meleg ebédet tudunk a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet és a csíkszeredai Hargita Megyi Kulturális Központ támogatása révén biztosítani. Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálunk fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.

A tábor létszám kb. felmérése érdekében, kérünk a következõ címek valamelyikére egy bejelentkezést.

 • Bárdi Nándor: bardinandor[[kukkac]]gmail.com
 • Kiss Tamás: t.kiss77[[kukkac]]rmdsz.ro
 • Lõrincz D. József: lorenzogiuseppe[[kukkac]]gmail.com