Társadalomtudományi tábor, Szeltersz

A nyolcadik alkalommal megszervezésre kerülõ tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A három napos tábor önellátással, közös étkezésekkel mûködik. Külsõ támogatásként, pályázati alapon csak a napi egy meleg ebéd biztosított a szokás szerint várható 40-50 fõ részére. A program elõadásokból, vitákból, könyvbemutatókból áll össze.

A helyszín és a megközelítés:

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülõhelyen. Elérhetõ a Székelyudvarhely-Csíkszereda  fõútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a fõútról jobbra kell letérni és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérõt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdõt (Székelyudvarhely felõl) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felõl nézve) jobbra. Az utat némileg megjavították az utóbbi évben, de az alacsonyabb padozatú kocsikból érdemes kiszállni az utasoknak és begyalogolni a helyszínig. A menedékháznál természetesen lehet biztonságosan parkolni. A busszal vagy stoppal érkezõknek a termálfürdõ táblája jelent eligazodási pontot.

A menedékháznál 5 faház található. Ezekben van folyóvíz, wc, fürdõ. A 4 személyes (de bõvíthetõ!) faházakban. Ebben az évben a menedékház is üres lesz, ott is lehet aludni. A menedékházban a szállás 20 RON/nap/fõ; a faházakban 25 RON/nap/fõ, a sátorhely 4 RON/nap. Mindezt György Attilánál,  a menedékház vezetõjénél lehet lefoglalni: 0745251341 illetve Ilyés Kingánál 266-246020 avagy gellerta@gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek  hasonló áron. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menedékház wc-jét és fürdõjét is használtuk a sátortáborból is.

Napi egy meleg ebédet tudunk a Jakabffy Alapítvány és a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet támogatása révén biztosítani. Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálunk fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.

A tábor létszám kb. felmérése érdekében, kérünk a következõ címek valamelyikére egy bejelentkezést.

Bárdi Nándor: bardinandor@gmail.com
Gagyi József: gagyijozsef@yahoo.com
Kiss Dénes: kissdenes2000@yahoo.com
Kiss Tamás: t.kiss77@rmdsz.ro
Lõrincz D. József: lorenzogiuseppe@gmail.comPROGRAM

Augusztus 19. csütörtök

12.00 - 15.00 - Érkezés, sátorverés, fagyûjtés

15.00 - Mi történt az elmúlt évben? (Kiss Tamás, Papp Z. Attila, Szabó A. Töhötöm)

16.00 - Beszámoló és (kézirat)vita
Romániai magyar felsõoktatási stratégia (Salat Levente, Papp Z. Attila, – Felkért kritikusok: Péter László, Gagyi József)

17.30 - Székelyföldi sajátosságok az erdélyi empirikus kutatásokban
Népesség elõszámítás - várható roma populáció. Munkaerõpiaci helyzet. A közvéleménykutatások mutatói (Barna Gergely, Csata István, Kiss Tamás, Kozák Gyula)

19.30 - Vacsora

20.15 - Könyvbemutató.
Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás (Gagyi József, Tánczos Vilmos)
A kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kiadványai (Gidó Attila, Horváth István)
Az anBlokk címû folyóirat bemutatása (Gagyi Ágnes, Fosztó László)


Augusztus 20. péntek

9.00 - Reggeli

9. 30 - Az erdélyi magyar társadalomtörténeti kutatások
Pál Judit: Helyzetkép és alapkérdések
Oláh Sándor: Az elvetélt székelyföldi (kis)polgárosodás
Egry Gábor: Valóban "történik" az etnicitás? Egy jelenorientált megközelítés történetiségének lehetõsége és tanulságai (Mikrotörténet és kisebbségtörténet)
Hámori Péter: Közületi és társadalmi szociálpolitika impériumváltozás elõtt és után (1940-es évek eleje)
Bottoni: Románia és Magyarország együttmûködési területei a Kádár-korszakban

11.30 - A média esete a tudományos ismeretek terjesztésével.
 Miként lehetséges kutatási eredmények/ szakmai logikák megjelenítése a tömegkommunikációban? (Ablonczy Balázs, Kelemen Attila, Kerényi György, Novák Csaba Zoltán)

13.00 - Ebéd

15.00 - Beszámoló és kéziratvita
Kántor Zoltán: A státustörvény politikai diskurzusa, kéziratvita (Demeter Attila, Székely István, Bárdi Nándor)
Salat Levente: Kulturális megosztottság és demokrácia (Lõrincz D. József, Kántor Zoltán, Egry Gábor, Bárdi Nándor)

17.00 - Kutatási, intézményi helyzetkép
Székelyföldi múzeumok – néprajzos szemmel, beszámoló és helyzetkép (Szõcs Levente, Miklós Zoltán, Salló Szilárd, Luka Zsuzsa, Vajda András, Kinda István)   

18.00 - Kutatási beszámoló
Az 1989-es kutatás elsõ eredményei (Gidó Attila – Novák Zoltán)

19.00 - Vacsora

20.00 - Film
Liviu Tipuriþa: Gypsy Child Thieves (milánió utcai zsebmetszõkrõl). Felvezetõ: Fosztó László
Könyvbemutató
Novák Zoltán Csaba: Aranykorszak? A Ceauºescu-korszak magyarságpolitikája 1965-1975 (Lõrincz D. József)


Augusztus 21. szombat

9.00 - Reggeli

9.30 - Vita
Kiss Tamás: Hol a helye az etnikai változónak a társadalmi rétegzõdés lehetséges modelljeiben? (Erdélyi, drávaszögi kutatási anyag vitája: Kiss Dénes, Lõrincz D. József, Papp Z. Attila)

10.40 - Kéziratvita
Borbély Sándor: A rend két modellje a szocializmusban, Kárpátalján, kéziratvita (Gagyi József, Oláh Sándor, Lõrincz D. József, Szabó A. Töhötöm)

11.40 - Beszámoló:
Zabán Márta: Az egyetemtörténeti kutatócsoport és egy forráskiadás koncepció
Hámori Péter: Kutatótábor, Kalotaszentkirály, 2008
Nagy József: Erdély kiállítás Budapesten
Bakó Rozi - Ferencz Angéla: Vidék, környezet, kultúra / Reconet

13.00 - Ebéd

15.00 - Kutatási koncepció
A népszolgálat fogalomtörténetével foglalkozó kutatásról (Lõrincz D. József, Filep Tamás Gusztáv, Bárdi Nándor)

16.00 - Elsõ következtetések
A romániai magyar középiskolások utánkövetése (Márton János)
A lakáskérdés átalakulása Romániában (Pásztor Gyöngyi)
Hargita és Kovászna megye szocialista modernizációja 1968 után (Demeter Csanád)

18.00 - Könyvbemutató és vita
Bitskey Botond szerk.: Határon túli magyarok a 21. században (Egry Gábor, Székely István Gergely)
Egry Gábor: Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta (Lõrincz D. József, Rigó Máté)
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák (Hunyadi Attila, Novák Zoltán)

19.00 - Vacsora

20.00 - A Dunatáj Alapítvány erdélyi filmjei (filmvetítés – beszámoló)           
           

Augusztus 22. vasárnap

9.00 - Reggeli

9.30 - Kutatás közben
Csilléry Edit: Tisztviselõi karrierek Észak-Erdélyben 1940-1944
Zahorán Csaba: A többség kisebbségei: a dél-szlovákiai szlovákok és a székelyföldi románok önszervezõdésének összehasonlító kutatása

10.30 - Cigány/roma kutatások Magyarországon és Romániában (Fosztó László, Tóth Ágnes, Papp Z. Attila)

13.30 - Ebéd, kiértékelés