Társadalomtudományi tábor, Szeltersz, 2008. augusztus 21-24.

  

A hatodik alkalommal megszervezésre kerülõ tábor - különösebb média és politikai hírverés nélkül - néprajzos, szociológus, történész, politológus, irodalomtörténész hallgatók, tanárok, kutatók találkozási pontja. A három napos sátortábor önellátással, közös étkezésekkel mûködik. Külsõ támogatásként, pályázati alapon csak a napi egy meleg ebéd biztosított a szokás szerint várható 60-70 fõ részére. A program elõadásokból, vitákból, könyvbemutatókból áll össze. A beérkezõ vitára szánt szövegekaugusztus 10-tõl ezen a honlapon érhetõk el.

  

Augusztus 21. csütörtök

12.00-15.00
Érkezés, sátorverés, fagyûjtés

15.00
A kolozsvári  Kisebbségkutató Intézet szervezésének tapasztalatai
(Horváth István)  

16.00
Kisebbségi magyar közösségek a 20. században c. kötet bemutatása (szerzõk, szerkesztõk) és vita a kézikönyv vállalkozás(ok) megvalósításáról
(Felkért hozzászólók: Csergõ Zsuzsa, Lõrincz D. József, Peti Lehel, Pozsony Ferenc, Szabó Levente)

17.00
A magyar nyelvismeret szintjei a moldvai csángóknál, a Tatros menti székelyes csángók példája alapján
(Tánczos Vilmos)

18.00
Bemutatkozás. Politikai Elemzõk és Újságírók Társasága - Policy az erdélyi magyar politológiában?
(Bognár Zoltán)
Terra recognita - Közép-Európai Civil Külpolitikai kezdeményezés - párhuzamos történelmek program
(Kollai István, Zahorán Csaba)

19.30
Vacsora

20.00
Könybemutató és kritika

  • Erdélyi Társadalom (Peti Lehel - Tánczos Vilmos)
  • Kriza kiadványok (Pozsony Ferenc - Bárdi Nándor)
  • Az erdélyiség színeváltozása (Egry Gábor - Oláh Sándor)
  • Magyarország-Románia és a nemzetiségi kérdés
  • (Földes György - Stefano Bottoni)

  

Augusztus 22. péntek

09.00
Reggeli

09.30
Valláskutatás perspektívái és megközelítései Erdélyben
(Kiss Dénes, Komáromi Tünde, Peti Lehel)

11.00
Roma kutatás Erdélyben
Roma kutatások Romániában (Berta Péter Fabian Jakobs, Fleck Gábor, Fosztó  László, Pozsony Ferenc, Toma Stefánia)

12.00
Egyetemfejlesztés. A hivatali látószög tapasztatai
(Papp Z. Attila)

13.00
Ebéd

15.00
Vita. A magyarországi baloldali identitásközösség építése és a nemzeti problematika
(Egry Gábor, felkért hozzászólók: Bárdi Nándor, Székely István, Földes György, Lõrincz D. József, T. Szabó Levente)

16.30
Társadalomtörténeti folyamatok - a tudományos megközelítések változása
Lõrincz D. József - Bárdi Nándor: Az erdélyi magyar társadalomkonstrukció változása
Nagy Mihály Zoltán - Stefano Bottoni - Novák Zoltán: Aaz erdélyi baloldali elitek társadalomképviseleti felfogásának változása
Kiss Tamás: A demográfiai beszédmódok változása

18.30
Könyvbemutató. Magyarhermány kronológiája 1944-1964
(László Márton, Hámori Péter)
Sztálin a székelyeknél
(Stefano Bottoni - Földes György, Lõrincz D. József
Cammogás
(Papp Z. Attila - Gagyi József)

19.00
Vacsora

20.00
Filmvetítés és vita: Kriza Borbála Dübörög a nemzeti rock c. filmjének (2007, 70 perc) vitája a szerzõ részvételével. A beszélgetést vezeti Novák Zoltán

  

Augusztus 23. szombat

9.00
Reggeli

09.30
Irodalomtörténet-írás és társadalomtörténet. 
A vitát levezeti Keszeg Anna. Felkért hozzászólók: Szilágyi Márton, Völgyesi Orsolya és T. Szabó Levente

11.00
Magyarságkutatáson túl, Románia nemzetiségei
Veress Ilka, Kali Kinga: örmények; Gidó Attila: zsidók; Kozák Gyula, Kehl Krisztina: törökök, Peti Lehel: máramarosi ukránok; Olti Ágoston: macedónok

13.00
Ebéd

15.00
A tudományos publikációk megjelenítése Erdélyben. Vita és helyzetképek
Balázs Imre József: Korunk; Burus Endre: Pro-Print; Ferenczes István: Székelyföld; Szabó A. Töhötöm/Pozsony Ferenc: KJT; Szabó Ágnes: adatbank.ro; Györgyjakab Izabella/Székely István: Magyar Kisebbség,)

16.30
'Magyarkodás' Amerikában
(Papp Z. Attila, Pakot Levente)

17.30
Népi írásbeliség
(Keszeg Vilmos - Gagyi József, Szabó Levente)

19.00
Vacsora

20.00
Kutatás közben. KSH háztatás vizsgálat Erdélyben (Kapitány Balázs, Kiss Tamás)
Kutatás – együttmûködés – megjelenítés: konfliktuskezelés
(Bárdi Nándor, Papp Z. Attila …)

  

Augusztus 24. vasárnap

  

08.30
Reggeli

09.00
Erdélyi társadalomkutatás - kívülrõl
(Csergõ Zsuzsa, Fosztó László, Kiss Ágnes)
   

10.00
Önkormányzati választások Romániában és a magyar helyi politikák
(Székely István Gergõ, Bognár Zoltán, Márton János, Székely István, Pozsony János Csaba, ifj. Toró T. Tibor)

12.00
Ebéd, kiértékelés

*    *    *

Helyszín és megközelítés

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülõhelyen. Elérhetõ a Székelyudvarhely - Csíkszereda  fõútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a fõútról jobbra kell letérni, és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérõt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdõt (Székelyudvarhely felõl) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felõl nézve) jobbra. Az utat némileg megjavították az utóbbi évben, de az alacsonyabb padozatú kocsikból érdemes kiszállni az utasoknak és begyalogolni a helyszínig. A menedékháznál természetesen lehet biztonságosan parkolni. A busszal vagy stoppal érkezõknek a termálfürdõ táblája jelent eligazodási pontot.

A menedékháznál 5 faház található. Ezekben van folyóvíz, wc, fürdõ a 4 személyes (de bõvíthetõ!) faházakban. Mindezt György Attilánál,  a menedékház vezetõjénél lehet lefoglalni: 0745251341 vagy gellertakukac//gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek hasonló áron. A sátorhelyeket elõre kifizetjük, tehát ez nem jár külön költséggel. (Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menedékház wc-jét és fürdõjét is használtuk a sátortáborból is.)

Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálunk fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.

A tábor létszám körülbelüli felmérése érdekében kérünk a következõ címek valamelyikére egy bejelentkezést.

Az ebéd, a sátorhely és a melegvíz költségeit a Communitás Alapítvány és a Hargita Megyei Kulturális Központ támogatása biztosítja.

Kolozsvár, 2008. július 28.


Lõrincz D. József (lorenzogiuseppekukac//gmail.com),
Kiss Dénes (kissdenes2000kukac//yahoo.com),
Kiss Tamás (t.kiss77kukac//rmdsz.ro)
Szabó A. Töhötöm (szabo_tohotomkukac//yahoo.com)
Bárdi Nándor (bardinandorkukac//gmail.com)