Transznacionalizmus és integráció

A KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai szakosztály közös konferenciája.

Idõpont: 2010. május 17. hétfõ

Helyszín: KSH Központi Épület, Elnöki Tanácsterem (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.)

A konferencia célja, hogy áttekintse Magyarországon és a közvetlen térségben zajló migrációs folyamatokat egyes be- és kivándorló csoportok és azok integrációja szempontjából, illetve mind inkább intézményesülõ transznacionális mozgások perspektívájából. E konferenciát a gyors változásokon túlmenõen az indokolja, hogy Magyarországon az elmúlt idõszakban fontos új elemzési eredmények születtek, bizonyos migráns csoportok (gondozásban alkalmazott migránsok) és az integrációs vizsgálatok terén. Másrészt mind inkább elõtérbe kerül a transznacionalizmus. Egyre intenzívebbé válik a küldõ és fogadó közösségek között kialakuló társadalmi, jogi és politikai kapcsolatrendszer (transznacionális jogok, ingázás, többszörös vándorlás, cirkuláris migráció, idõsek vándorlása, etnikai igazolványok rendszere, kishatárforgalom intézményesülése, kettõs állampolgárság). Minden elõadás 20 perces, amit vita követ.

PROGRAM

Megnyitó: Spéder Zsolt (KSH NKI, igazgató)

09:00 – 11:00 Vándorló csoportok (Elnök: Spéder Zsolt)

 • Sik Endre, Örkény Antal, Székelyi Mária és Várhalmi Zoltán (ELTE TÁTK): Áttekintés migráns csoportok szociológiai vizsgálatáról

 • Hárs Ágnes (KOPINT-TÁRKI): Kivándorlás Magyarországról

 • Eke Edit, Girasek Edmond, Szócska Miklós (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzõ): A migráció a magyar orvosok körében

 • Turai Tünde (MTA Néprajzi Kutatóintézet): Migránsok az idõsek gondozásában


11:20 – 13:10 Migráció és integráció Magyarországon (Elnök: Sik Endre)

 • Kováts András (MTAKI): Bevándorlók társadalmi beilleszkedésének indikátorai

 • Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy-Schlemmer Éva (Corvinus Egyetem, Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet): Állampolgári tanácskozások a migránsok integrációról

 • Gárdos Éva, Gödri Irén, Hárs Ágnes, Hablicsek László, Illés Sándor, Irina Molodikova, Melegh Attila, Sárosi Annamária, Tóth Pál Péter, Tóth Judit (KSH NKI projekt résztvevõi): Migrációs statisztika és integrációs modellek

 • Gödri Irén (KSH NKI): A 2001-es népszámlálás és a külföldiek integrációja


14:00 – 16:00 Kihívások és értelmezési keretek: Kettõs állampolgárság, magyar-magyar migráció és transznacionalizmus (Elnök: Lengyel György)

 • Tóth Judit (Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa Hivatala): Transznacionális jogok

 • Kiss Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Az erdélyi magyarok vándormozgalmának változó keretei

 • Illés Sándor (KSH NKI) és Kincses Áron (KSH): Cirkuláris migráció Magyarországon

 • Lovas Kiss Antal (Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék): A térségi státuszt újradefiniáló migrációs folyamatok a bihari régióban az Európai Uniós csatlakozás után

 • Tóth Pál Péter (KSH NKI) Kettõs állampolgárság és az érintettek


16:00  MST Demográfiai Szakosztály tisztújító közgyûlése