A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata: Kárpát-medencei kisebbségi körkép

 << FELHÍVÁS 

 

 

JELENTKEZÉS

  Az elõadókat a részvételre absztrakttal jelentkezõk közül kérjük fel. Az elõadásokhoz és poszterekhez legfeljebb 250 szavas absztraktot várunk, melyben egy, az adott kutatás szempontjából jellegzetes fénykép is szerepel. A fényképet és a szöveget kérjük a szervezõkhöz eljuttatni a konferencia honlapján (www.nytud.hu/nyelvitajkep) található ûrlapon keresztül. Az elõadástervek beérkezésé-nek határideje 2013. április 3. Az absztrakt beérkezésérõl a lehetõ legrövidebb idõn belül, a pályázatok elfogadásáról pedig 2013. április 17-ig értesítjük a jelentkezõket.

  Minthogy a fiatal kutatójelölteket is ösztönözni szeretnénk, PhD-hallgatók jelentkezését is várjuk. A tudományos bizottság által legjobbnak minõsí-tett absztraktok beküldõinek néhány elõadói és poszterhelyet külön biztosítunk. A szóbeli elõadások várható idõtartama 20-20 perc, melyet 10 perc vita követ. A konferencián való részvétel ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz kötött.

A szervezõbizottsággal a nyelvi.tajkep@nytud.hu e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot.

 

 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Elnök: BARTHA CSILLA, Többnyelvûségi Kutatóköz-pont, MTA-NyTI és ELTE BTK

Titkár: PETTERI LAIHONEN, Többnyelvûségi Kutató-központ/vendégkutató, MTA-NyTI, Jyväskyläi Egyetem/ Finn Akadémia

Tagok:

CSERNICSKÓ ISTVÁN, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola, Hodinka Antal Intézet

HORVÁTH ISTVÁN, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Babeº-Bolyai Tudományegyetem

ILYÉS ZOLTÁN, MTA Társadalomtudományi Kutató-központ, Kisebbségkutató Intézet

PÉNTEK JÁNOS, Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet

SZABÓMIHÁLY GIZELLA, Konstantin Filozófus Egye-tem, Gramma Nyelvi Iroda

SZOTÁK SZILVIA, Imre Samu Nyelvi Intézet