TRANSMIG

 

TRANSMIG
A Tér és Társadalom tematikus számának bemutatása


2013. június 21. Budapest


A Swiss National Science Foundation (Svájci Nemzeti Tudományos Alap) által támogatott TRANSMIG (Integrating transnational migrants in transition states) projekt a délszláv háború nyomán meginduló migrációt vizsgálta Szerbia (Vajdaság) és Magyarország néhány kiválasztott településén.

A kutatás célja a migránsok társadalmi integrációjának és a többségi társadalomhoz való viszonyának, továbbá a migráns hálózatok mûködésének feltárása volt. A nemzetközi projekt a Berni Egyetem vezetésével két-két magyarországi és szerbiai intézet részvételével valósult meg; ezek Magyarországon az MTA KRTK Regionális Tudományok Intézete, illetve az MTA CSFK Földrajztudományi Intézete, míg Szerbiában az Újvidéki Egyetem Földrajz és Szociológiai Tanszéke, valamint a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság. A TRANSMIG projekt eredményei a Tér és Társadalom 2013/2. tematikus számában jelentek meg.


A rendezvény nyilvános, minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

 

Helyszín: MTA Titkárság, 1051 Nádor u. 7. fsz. 29. terem

Itthonok, otthonok – új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után

11.00-13.15 Elõadások, moderátor: Erõss Ágnes

11.00-11.05 Doris Wastl-Walter: Welcome address / Köszöntõ

11.05-11.20 Váradi Monika: Bevezetés, a kutatásról, értelmezési keretekrõl és néhány eredményrõl

11.20-11.35 Tátrai Patrik: A Vajdaságot érintõ migráció és annak elõzményei

11.35-11.50 Gábrity Eszter: A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái

11.50-12.15 Takács Zoltán: A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció – magyarországi és vajdasági perspektívából

12.15-12.30 Nagy Imre: A migráció hatása Temerin népességnövekedésére és etnikai szerkezetére

12.30-12.45 Erõss Ágnes: „Temerin – az én hazám”: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögbõl és rajzban elmesélve

12.45-13.15 A felkért korreferátorok hozzászólása, vita

Korreferátor:

Zakariás Ildikó PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Melegh Attila egyetemi docens, Budapest Corvinus Egyetem

 

13.15-13.45 büfé