Kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Diversität der deutschen „Diaspora“-Gebiete des östlichen und mittleren Europas

 

M E G H Í V Ó


Az Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (Freiburg), a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke és az MTA-DA Néprajzi Kutatócsoport

„Kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Diversität der deutschen

„Diaspora“-Gebiete des östlichen und mittleren Europas”

címmel konferenciát szervez.

Helyszín: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen Egyetem tér 1., Néprajzi Tanszék 346. terem

Idõpont: 2013. október 4.

Bõvebben a konferenciáról: http://neprajz.unideb.hu/node/73

 

Intézetünket Ilyés Zoltán képviseli a konferencián "Sathmarschwäbisches Identitätsmanagement und Erinnerungsarbeit im Spiegel der Regionalpresse" ("Szatmári sváb identitás-menedzsment és emlékezetmunka a regionális sajtó tükrében") címû elõadásával.