Babiloni Kárpátalja: a regionális nyelvpolitika története a XX. század első felében (1944-ig)

Babiloni Kárpátalja: a regionális nyelvpolitika története a XX. század első felében (1944-ig)

Черничко Степан, Фединець Чілла
НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН: Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року)
Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014.

 

Az Ungvári Nemzet Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete tudományos tanácsa által kiadásra javasolt monográfia a 20. század első felének nyelvpolitikai törekvéseibe enged betekintést a mai Kárpátalja területén, különös tekintettel a nyelvek életét befolyásoló objektív (történeti, politikai, gazdasági, szociális-kulturális, társadalmi-demográfiai) és szubjektív (ideológiai) tényezőkre.


Закарпаття у XX столітті належало декільком країнам, навіть були періоди, коли територія регіону під­порядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія краю є унікальною, в якому часто співіснували докорінно про­тилежні одне одному мовно-політичні прагнення. Використання та функці­ональний розвиток мов залежав від об’єктивних (історичних, по­лі­тичних, економічних, соціально-культурних, соціально-демо­гра­фічних) та суб’єктивних (ідеологічних) факторів. У монографії розглядається мовна політика саме як сукупність таких чинників.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem sajtószolgálatának híradása: 

http://mediacenter.uz.ua/dir/vyd/news/movna_politika_v_zakarpatti_istorichni_paradigmi/1-1-0-42