Elérhető a Népszámlálási digitális adattár (Néda)

2014. március 5-étől a KSH Könyvtár és az Arcanum Adatbázis Kft. együttműködésének, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően „élesben” üzemel a Népszámlálási digitális adattár (Néda). Az adatbázis a XVIII. és a XX. század vége között megtartott magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok összesen 362 kötetét közli több mint 128 ezer oldalon. A gyűjteményt a teljesség igénye nélkül kiegészítettük néhány, a külföldi népszámlálások anyagából a KSH által készített összeállítással. 

Az adatbázis tesztelhető a http://konyvtar.ksh.hu/neda oldalon.

"A népszámlálások felbecsülhetetlen értékű információval szolgálnak az adott időszak társadalmi viszonyairól. Adataik nélkülözhetetlenek a gazdasági és politikai döntéshozók, a társadalomtudósok, a gazdaság-, népesség-, társadalom- és helytörténészek munkájához. A népszámlálások anyaga felöleli többek között az alapvető családszerkezeti, foglalkozási, kisebbségi, felekezeti és infrastrukturális adatokat az országostól a települési szintig. Ezek együttes, közös felületen történő szolgáltatása a magyar társadalom fejlődésének jobb megértését teszi lehetővé.

A hazai népszámlálási adatok összegyűjtését, rendszerezését, feldolgozását és publikálását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi 1867-es megalakulása óta. „Vezéreszméül lebegett ez ügyben az országos magyar királyi statistikai hivatal előtt, hogy minél kimerítőbb, egyúttal oly alakú müvet készítsen, mely ne csupán számból álljon, hanem azonkívül, hogy részletes számaiban alapúl szolgálhasson a kormányintézkedéseknek, és forrásmű legyen a tudományos kutatóra nézve, egyúttal haszonnal legyen lapozható a nagy közönség által is” – írta Keleti Károly, a hivatal alapító atyja az 1870. évi népszámlálási adatokat összefoglaló kötet bevezetőjében.

Adattárunkban a XVIII. és a XX. század vége között megtartott magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok (kis népszámlálások) összesen 362 kötetét tesszük közzé több mint 128 ezer oldalon. Gyűjteményünket a teljesség igénye nélkül kiegészítettük néhány, a külföldi népszámlálások anyagából a KSH által készített összeállítással."

Forrás: http://konyvtar.ksh.hu/neda