Konferenciafelhívás: A magyar paradigma - Magyarok és szomszédaik szociológiai nézőpontból

        

Konferenciafelhívás 

A magyar paradigma - Magyarok és szomszédaik szociológiai nézőpontból

A Magyar Szociológiai Társaság és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociológia Tanszékének közös konferenciája

Időpont: 2014. november 26-28.
Helyszín: Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Főépület

Az éves konferencia plenáris előadásai, kerekasztalai és szekciói során olyan témákkal kívánunk foglalkozni, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy felmérjük, mit tudott és tud a szociológia mondani a magyarságról, a nemzetről, a kisebbségi-többségi létről. A magyar nemzet az európai nemzetfejlődés kulturális pályájáról letérve politikai nemzetté vált, majd egy tragikus fordulatot követően szétszakadva újra kulturális keretek közé kényszerült. Ez a magyar paradigma. A nagygyűlés során e paradigma szociológiai és szociálpszichológiai következményeit kívánjuk felmérni, mellyel kilépünk a magyar nemzeti diskurzust hagyományosan meghatározó történeti keretekből. Célunk, hogy fórumot biztosítunk a szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, ausztriai és magyarországi szociológiai kutatások eredményeinek megvitatására, amitől azt reméljük, hogy világosabban látjuk majd a magyarság helyét, feladatait, életesélyeit a XXI. század európai társadalmában.

A plenáris előadások az európaiságra, a kettős állampolgárságra, az egységtudatra, az etnocentrizmusra fókuszálnak. A panelek célja, hogy a kárpát-medencei társadalomtudósok reflektáljanak a főbb aktuális társadalmi problémákra. A szekciók pedig a legfrissebb kutatási eredmények bemutatására biztosítanak lehetőséget.


Jelentkezési határidő előadóknak: június 15.
 

A jelentkezés on-line felületen történik, angol nyelvű absztrakt feltöltésével a konferencia honlapján. A honlap - ahol a részletes felhívás is olvasható - a következő címen érhető el:

http://www.szociologia.hu/a_magyar_paradigma/