OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG – MAGYARORSZÁG 2015

Oktatási esélyegyenlőség – Magyarország 2015

című konferencia

programja

Időpont: 2015. június 9-10. (kedd-szerda)

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala    (1051 Budapest V. Nádor u. 22.)

2015. június 9. (kedd)

9.00                 Regisztráció

9.30 – 13.30    Esélyegyenlőség és hátrányos helyzet

9.30                Székely László és Szalayné Sándor Erzsébet az alapvető jogok biztosa; a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

                        Köszöntők

9.40                 Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatási esélyegyenlőség a nemzeti felzárkózási stratégiában

10.00               Szüdi János szakértő, Pedagógusok Szakszervezete

Esély és közoktatás Az esélyteremtés igénye és lehetősége

10.20               Berényi Eszter szociológus, kutató, MTA Szociológiai Intézet

Az iskolaválasztás szabadsága és az esélyegyenlőség

10.40                        Zolnay János szociológus, kutató

Tanulói migráció egy nagyvárosban

11.00               Ostorics László szakértő, Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály

Mit mutat a mutató? A PISA- és a kompetenciamérések tanulságai

11.20 – 11.40    Kávészünet

11.40               Szőke Krisztina szociológus, oktató, EKF Nemzetközi Kapcsolatfejlesztési Iroda

A lemorzsolódás problematikája nemzetközi kitekintéssel

12.00               Csepregi Eszter szakértő, Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztály

Hátrányos helyzetű települések magántanulói

12.20               Papp Z. Attila tudományos főmunkatárs, MTA TK KI

Iskolai eredményesség és a roma tanulói arány összefüggésrendszere

12.40               Felkért hozzászóló: Rövid Márton (politológus), egyéb hozzászólások, kérdések

13.10 – 14.00   Ebédszünet

14.00 – 16.20   Pedagógusok, iskolák, szülők

14.00               Orsós Anna tanszékvezető, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

A cigány nemzetiségi oktatás esélyegyenlőségi vonatkozásai

14.20               Fejes József Balázs egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

Deszegregációval kapcsolatos ismeretek és vélemények pedagógusaink körében

14.40               K. Nagy Emese igazgató, Hejőkeresztúri Iskola

A pedagógusok szakmai felelőssége az esélyegyenlőség biztosításában

15.00             Nahalka István a neveléstudomány kandidátusa, oktatáskutató, ELTE Neveléstudományi Intézet

Tanulói sikeresség és szelektív/szegregatív iskola; tanulói sikeresség és komprehenzív/inkluzív iskola

15.20               Fehérvári Anikó és Széll Krisztián kutató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A hátrányos helyzetű tanulók oktatása

15.40             L. Ritók Nóra pedagógus, Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola

Az integráció gátjai a terepi tapasztalatok tükrében

16.00             Felkért hozzászóló: Kállai Gabriella (kutató, OFI); egyéb hozzászólások, kérdések

 

2015. JÚNIUS 10. (szerda)

9.00                 Regisztráció

9.30 – 12.00    Szegregáció, antiszegregáció, deszegregáció

9.30                 Szalayné Sándor Erzsébet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, egyetemi tanár

                        Megnyitó

9.40                 Kertesi Gábor kutató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

A roma fiatalok esélyei és az iskolarendszer egyenlőtlensége

10.00                  Daróczi Gábor igazgató, Romaversitas Alapítvány

Hol állunk, merre tartunk? Néhány pontban az oktatási esélyegyenlőséget és a szegregációt érintő kormányzati lépésekről

10.20               Szűcs Norbert adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Felnőttképzési Intézet

Deszegregációs programok sokiskolás településeken – lehetőségek és feladatok

10.40.              Berki Judit szociálpolitikus, Bátonyterenyei Tanodahálózat

Együttműködés lehetőségei a deszegregációs programokban

11.00                Kávészünet

11. 20               Fórika László főosztályvezető, AJBH, Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkársága

Oktatási szegregációs esetek az ombudsmani gyakorlatban

11.40              Gregor Katalin főosztályvezető, Egyenlő Bánásmód Hatóság

Oktatási szegregációs esetek az EBH gyakorlatában

12.00               Gellér Judit és Szendrey Orsolya jogi referens, Európai Roma Jogok Központ

Nemzetközi és hazai szegregációs perek

12.00               Felkért hozzászóló: Havas Gábor szociológus, Szabóné Kármán Judit romológus, Törcsi Richárd igazgató (Alapjogokért Központ), egyéb hozzászólások, kérdések

12.30               Szalayné Sándor Erzsébet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

                        A konferencia lezárása

12.40-13.40     Sajtó

14.00-15.00     Konferenciaértékelő megbeszélés: biztos (?), biztoshelyettes és az előadók