Lojalitások és nemzeti önértelmezések a közép-európai zsidó közösségekben a 19. század végén és a 20. század első felében

Lojalitások és nemzeti önértelmezések a közép-európai zsidó közösségekben a 19. század végén és a 20. század első felében 

Tudományos konferencia az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék szervezésében

2015. november 10.

SZTE-BTK Egyetem utca 2. Bálint Sándor terem

 

Elnököl: Marjanucz László

10.00-10.20 Turán Tamás: Sorsközösség

10.20-10.40 Komoróczy Szonja Ráhel: Jó-e nekünk az egyenjogúsítás? Orthodox válaszok 10.40-11.00 Fenyves Katalin: Zsidó lojalitás: cionizmus, diaszpóranacionalizmus, magyar-zsidó tudat az Egyenlőség első világháborús számaiban

Vita 11.00-11.20.

Szünet 11.20-12.10

Elnököl: A. Sajti Enikő

12.10-12.30 Glässer Norbert: Uralkodóház és Monarchia mint vonatkoztatási keret az orthodox és neológ sajtódiskurzusokban

12.30-12.50 Zima András: Cionizmus mint közép-európai nemzeti mozgalom: Hatalmi átrendeződések, változó struktúrák, új válaszok

12.50-13.10 Pejin Attila: Impériumokkal változó lojalitások: A bácskai zsidóság

13.10-13.30 Dévavári Zoltán: A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete a két világháború között (1918-1939)

Vita 13.30-13.50

Zárszó 13.50