Globális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok

Globális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA TK Kisebbségkutató Intézet közös konferenciája

a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 2015. november 16-17-én.

 

Időpont: 2015. november 16., hétfő (1. nap)

Helyszínváltozás: MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

RSVP: migracio.konferencia@tk.mta.hu (határidő: 2015. 11. 12.)

 

PROGRAM

8.30 - 9.00      Regisztráció/Registration

9.00 - 9.10      Megnyitó/Opening words – Körösényi András (MTA TK, főigazgató)

9.10 - 11.00     I. szekció/Session 1

Levezető elnök: Tóth Pál Péter (MTA doktora, KSH NKI)

Szelényi Iván (Yale, William Graham Sumners Emeritus Professor of Sociology): Exclusion and inclusion in migration policies: the exclusionary migration regimes of the Gulf Monarchies

Frank Tibor (MTA levelező tag, ELTE Amerikanisztika PhD programvezető): Be- és kivándorlás a magyar történelemben

Demény Pál György (MTA külső tag): Europe's two demographic crises: the unrecognised and the visible

Montserrat Feixas Vihé (UNHCR, Regional Representative for Central Europe): Crisis zones, fleeing, forced migration

11.00 - 11.15  Kávészünet/Coffee break

11.15-13.00     II. szekció/Session 2

Levezető elnök: Papp Z. Attila (MTA TK KI, igazgató)

Melegh Attila (Corvinus Egyetem, KSH NKI): Globális migrációs folyamatok és Magyarország

Nagy Boldizsár (CEU, ELTE ÁJK): Migráció - lépést tart-e a jog a valósággal?

Hárs Ágnes (Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt.): A migráció munkaerő-piaci megközelítésből

13.00 - 14.00  Ebédszünet (Fakultatív) /Lunch break (Facultative)

14.00 - 16.00   III. szekció/Session 3

Levezető elnök: Janky Béla (MTA TK SZI, tudományos főmunkatárs)

Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle): Great Migration Malaise of 2015 in Hungary and Germany: Fear, Frustration and the Feel-good Factor

Nyíri Pál (VU University Amsterdam, Faculty of Social Sciences): Migration, nationalism, cosmopolitanism

Jon Fox (University of Bristol, School of Sociology, Politics and International Studies): Europe, migration, and racism

Sik Endre (ELTE TÁTK, TÁRKI) – Simonovits Bori (TÁRKI): Az idegenellenesség alakulása Magyarországon – különös tekintettel az idei évre

16.00 - 16.15  Kávészünet/Coffee break

16.15 - 17.00   Panelbeszélgetés az első napi előadókkal.

Levezeti: Kováts András (MTA TK KI, tudományos segédmunkatárs)

17.00 - 17.10   Zárszó/Final remarks ‑ Tóth Pál Péter (MTA doktora, KSH NKI)

Számítunk megtisztelő jelenlétére!

 

Időpont: 2015. november 17., kedd (2. nap)

Helyszín:  MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (1014 Budapest, Országház u. 30.)

RSVP: migracio.konferencia@tk.mta.hu (határidő: 2015. 11. 12.)

 

 

A terem

B terem

C terem

D terem

E terem

9.00-10.30

Napjaink migrációs folyamatainak történelmi meghatározottsága, a magyarországi be- és kivándorlások története I. (1.)

Roma westward migration: A conceptual challenge (18.)

A migráció (elvándorlás és bevándorlás) gazdasági és munkaerő piaci okai és hatásai Magyarországon (6.)

A migráció nemzetközi és nemzetállami jogi szabályozásának problémái (7.)

 

A bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos társadalmi vélekedés alakulása I. (11.)

11.00-12.30

Napjaink migrációs folyamatainak történelmi meghatározottsága, a magyarországi be- és kivándorlások története II. (2.)

Kibocsátó régiók társadalmi-gazdasági folyamatai és hatásaik a nemzetközi migrációra (3.)

 

A migráció népesedési hatásai, a magyarországi migránsok demográfiai és társadalmi helyzete (5.)

 

Az európai integrációs szakpolitikák működése lokális és globális szinten (8.)

 

A 2015-ös menekültválság társadalmi percepciói Magyarországon (13.)

14.00-15.30

Poszter szekció (20.)

 

A válságövezetek (különös tekintettel a közel-keleti és szub-szaharai régiókra) politikai, gazdasági és társadalmi folyamatainak hatása a nemzetközi migrációra (4.)

Magyar diaszpóra közösségek gazdasági, politikai és kulturális szerveződése a világban, bevándorlók közösségei Magyarországon (16.)

 

Az európai és hazai menekültügyi helyzetre adott jogi, szakpolitikai és civil társadalmi reakciók (9.)

 

Az idegenellenesség változó arca a globalizáció korában (14.)

 

16.00-17.30

Budapesti bevándorlók és tárgyaik (19.)

Migráció és biztonságpolitika (10.)

Economic, political and cultural organization of diaspora communities (17.)

Az interkulturális viszonyok alakulása a migrációs folyamatok hatására. A „multikulturalizmus válsága”: közbeszéd vagy valóság? (15.)

A bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos társadalmi vélekedés alakulása II. (12.)

 

 

PROGRAM

1. Napjaink migrációs folyamatainak történelmi meghatározottsága, a magyarországi be- és kivándorlások története I.

Szekcióvezető: Papp Z. Attila (MTA TK KI)

Dr. Sallai János (NKE Rendészettudományi Kar): Az első ki- és bevándorlási törvény gondolatának megszületésétől a kihirdetéséig

Pálvölgyi Balázs (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK): Lehetetlen küldetés: a magyar migrációs politika kihívásai (1900-1924)

Kecskés D. Gusztáv (MTA BTK Történettudományi Intézet): Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os menekültek

Szőcs Géza (miniszterelnöki főtanácsadó): Létjog, identitáshoz való jog, szülőföldhöz való jog

 

2. Napjaink migrációs folyamatainak történelmi meghatározottsága, a magyarországi be- és kivándorlások története II.

Szekcióvezető: Pintz Katalin (ELTE Amerikanisztika Doktori Program)

Pintz Katalin (ELTE Amerikanisztika Doktori Program): Magyar és örmény beilleszkedési stratégiák az Egyesült Államokban

Kovács Ilona (Országos Széchenyi Könyvtár): A második világháborúban az USA hadseregében szolgált amerikai magyar második generációs katonák visszailleszkedés a társadalomba, az amerikai magyar közösségbe a háború után

Nagy Péter Tibor (WJLF WESZ, ELTE TÁTK OITK): Migránsok a reputációs elitben

 

3. Kibocsátó régiók társadalmi-gazdasági folyamatai és hatásaik a nemzetközi migrációra

Szekcióvezető: Dr. Tarrósy István (PTE Bölcsészettudományi Kar, Politikai Tanulmányok Tanszék)

Dr. Tarrósy István (PTE Bölcsészettudományi Kar, Politikai Tanulmányok Tanszék): Szubszaharai Afrika, fókuszban Afrika Szarva

Dr. Csicsmann László (BCE Nemzetközi Tanulmányok Tanszék): Közel-Kelet, fókuszban Szíria

Faludi Julianna (Budapesti Corvinus Egyetem): Posztszovjet térség, fókuszban az ukrán térség

Dr. Salát Gergely (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Ázsia, fókuszban Kína

 

4. A válságövezetek (különös tekintettel a közel-keleti és szub-szaharai régiókra) politikai, gazdasági és társadalmi folyamatainak hatása a nemzetközi migrációra

Szekcióvezető: Melegh Attila (BCE, KSH NKI)

Szigetvári Tamás (PPKE BTK, MTA KRTK VGI): A migráció politikai-gazdasági háttere a Közel-Keleten

Dr. Ritecz György (ny. rendőrezredes): A migráció trendjei és ami mögötte van

Paiman Ramazan Ahmad (University of Raparin, Iraq; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest): Middle East migration crisis: Syria and Iraq case

Dr. Glied Viktor (PTE Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék): Környezeti degradáció, klímaváltozás és ennek migrációs hatásai

 

5. A migráció népesedési hatásai, a magyarországi migránsok demográfiai és társadalmi helyzete

Szekcióvezető: Tóth Pál Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Blaskó Zsuzsa (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Transznacionális családok Kelet-Európában és Magyarországon

Gödri Irén (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Bevándorlók Magyarországon: diverzitás és integrációs törésvonalak

Tóth Pál Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Hazai népességfejlődés és napjaink migrációs folyamatai

Földházi Erzsébet (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): A migráció hatása Magyarország népességére

Péti Márton (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) - Szabó Balázs (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) - Szabó Laura (KSH Népességtudományi Kutatóintézet):  A külhon és az anyaország demográfiai kapcsolatainak társadalmi-gazdasági mérlege és geopolitikai, nemzetstratégiai dimenziói

 

6. A migráció (elvándorlás és bevándorlás) gazdasági és munkaerő piaci okai és hatásai Magyarországon

Szekcióvezető: Hárs Ágnes (Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt.) 

Blaskó Zsuzsa – Gödri Irén (KSH Népességtudomány Kutatóintézet): Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a 2009 és 2013 között Magyarországról kivándoroltak körében

Simon Dávid (ELTE TÁTK): Magyar orvosok külföldi munkavállalásának okai, körülményei és mintázata

Katona Eszter (ELTE TÁTK): Migráció az egészségügyben

Schottner Ádám András (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola): Magyarázatok és értelmezések keresése Németország bevándorlás-politikájára demográfiai, gazdasági és munkaerő-piaci kihívások tekintetében reflektálva a magyar munkavállalók jövőbeli kilátásaira

 

7. A migráció nemzetközi és nemzetállami jogi szabályozásának problémái

Szekcióvezető: Nagy Boldizsár (ELTE ÁJK, CEU)

Tóth Judit (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar): Jogkorlátozás és a kényszervándorok

Dr. Molnár Tamás (BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézet): A külföldiek kiutasításának általános nemzetközi jogi feltételrendszere és tilalomfái: jelen és jövő

Sara Sudetic (CEU) – Jacob Verhagen (CEU): Solidarity, ‘Burden Sharing’ and State Responsibility: the evolution of European migration management policies

Dr. Töttős Ágnes (Belügyminisztérium, Európai Együttműködési Főosztály): The challenges of harmonising legal migration

Dr. Tárnok Balázs (PPKE JÁK Doktori Iskola): A migrációs válság lehetséges hatásai az őshonos nemzeti közösségek kisebbségi jogainak megóvására és kiterjesztésére, különös tekintettel az európai tendenciákra, valamint a külhoni magyar nemzetrészekre

 

8. Az európai integrációs szakpolitikák működése lokális és globális szinten

Szekcióvezető: Kováts András (MTA TK KI)

Fóti Klára (Eurofound, Dublin): Migránsok és uniós állampolgárok beilleszkedését támogató intézkedések Európában

Dömös Mariann (PTE BTK Doktori Iskola, Politikatudományi Program): Benvenuti? Az olasz migrációs politika útja különös tekintettel a helyi centro socialék működésére

Szabó Attila (Menedék, Migránsokat Segítő Egyesület): Menekültek magyarországi integrációja, hiányosságok és megoldási javaslatok

Halász Iván (MTA TK JTI): A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban a választójogi szabályozások tükrében

 

9. Az európai és hazai menekültügyi helyzetre adott jogi, szakpolitikai és civil társadalmi reakciók

Szekcióvezető: Kováts András (MTA TK KI)

Orbán Balázs (Migrációkutató Intézet, főigazgató; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tanársegéd): Genfi Egyezmény a XXI. században – Megoldás vagy probléma

Max Steuer (Comenius University, Bratislava) - Sara Sudetić (CEU) - Lena Jacobs - Galen Lamphere-Englund - Shirlene Afshar Vogl: Do Human Rights Actually Matter During Times of Crisis? Assessing EU Asylum Policy in Cris(e)s

Papp, Tibor (INFOSTAT): Migrants, Refugees, Quotas: Testing New Fences in Europe

Mohay Ágoston (Pécsi Tudományegyetem): Nemzetközi és uniós jogi standardok – és kölcsönhatásuk – a menekültügyben

 

10. Migráció és biztonságpolitika

Szekcióvezető: Dr. Póczik Szilveszter (Országos Kriminológiai Intézet)

Dr. Póczik Szilveszter (Országos Kriminológiai Intézet): A nemzetközi migráció biztonságpolitikai aspektusai

Szalai Máté (Külügyi és Külgazdasági Intézet): A közel-keleti kivándorlás lokális, regionális és nemzetközi szintű hatásai

Dr. Marsai Viktor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Szomáliai menekültek és diaszpórák integrációs kihívásai

Dr. Hautzinger Zoltán (NKE Rendészettudományi Kar, Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék): Büntetőjogi kihívások a migrációs folyamatok nemzetállami szabályozása terén

 

11. A bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos társadalmi vélekedés alakulása I.

Szekcióvezető: Jon Fox (University of Bristol)

Guld Ádám (PTE Társadalom- és Médiatudomány Intézet): A kamera szeme mindent lát? A globális migrációval kapcsolatos társadalmi percepciók a késő-modern médiakultúra kontextusában

Bernáth Gábor (MTA TK SZI) – Messing Vera (MTA TK SZI): Bedarálva: A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független megszólalás terepei

Gabriella Gobl (CEU) – András Szalai (CEU): Migrants, asylum seekers and ethnic “piréz”: Securitizing mass migration in Hungary

Bognár Adrienn (Pécsi Tudományegyetem) - Janky Béla (MTA TK SZI): Hírkeretezés és véleményalkotás a menekültekről

 

12. A bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos társadalmi vélekedés alakulása II.

Szekcióvezető: Szabó Andrea (MTA TK PTI)

Kengyel Gabriella (PTE Pszichológia Doktori Iskola): Migráns profilok a szélsőség szemében

Gerő Márton (MTA TK SZI) - Messing Vera (MTA TK SZI) - Ságvári Bence (MTA TK SZI): Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös felvételének előzetes eredményei

Lajtai Mátyás (Nézőpont Intézet) – Nagy Dániel (Nézőpont Intézet): A bevándorlás- illetve menekültkérdésben kialakult társadalmi véleményklíma változása Magyarországon 2015-ben

Göncz Borbála (BCE) – Lengyel György (BCE) – Tóth Lilla (BCE): A magyar parlamenti elit véleménye a migrációs kérdésről

 

13. A 2015-ös menekültválság társadalmi percepciói Magyarországon

Szekcióvezető: Chris Hann (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle)

Zakariás Ildikó (MTA TK KI): A filantrópia és annak közéleti implikációi a magyarországi menekültválságban

Feischmidt Margit (MTA TK KI): A menekültekkel való találkozás narratív keretezése a szerb-magyar határ magyar oldalán

Szerbhorváth György (MTA TK KI): A menekültekkel való találkozás narratív keretezése a szerb-magyar határ szerbiai oldalán

Bernát Anikó – Simonovits Bori (TÁRKI): A civil segítés evolúciója a magyarországi menekültválság idején - első benyomások

 

14. Az idegenellenesség változó arca a globalizáció korában

Szekcióvezető: Örkény Antal (ELTE TÁTK)

Bíró Judit (ELTE TÁTK): A sajáttá tett idegen: történeti hagyományok

Csepeli György (ELTE TÁTK): Az idegen bennünk van

Juhász Attila (Political Capital): A 2015-ös menekülthullám hatása a migrációval kapcsolatos politikai attitűdökre és preferenciákra

Sik Endre (TÁRKI, ELTE TÁTK): Búcsú a pirézektől

Váradi Luca (CEU Nationalism Studies): Előítéletek a tizenévesek körében

Örkény Antal (ELTE TÁTK): Néhány rövid megjegyzés az idegenellenesség méréséről

 

15. Az interkulturális viszonyok alakulása a migrációs folyamatok hatására. A „multikulturalizmus válsága”: közbeszéd vagy valóság?

Szekcióvezető: Kovács Nóra (MTA TK KI)

Tóth Angelika (Genfi Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Idegenajkú gyerekek az óvodában: az óvodakezdés lelki, érzelmi és kapcsolati kihívásai

Gubányi Mónika (Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola): Migráció mentálhigiénés megközelítésben

Bodó Julianna (KAM, Sapientia - EMTE, Csíkszereda): Közelítési és eltávolítási technikák – kultúrák, ha találkoznak

Nguyen Luu Lan Anh – Boreczky Ágnes – Gordon Győri János (ELTE PPK, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet): Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján

Kovács Nóra (MTA TK KI): Intimitás, tanulás, megértés? Kínai-magyar párkapcsolatok interkulturális tapasztalatainak néhány tanulsága

 

16. Magyar diaszpóra közösségek gazdasági, politikai és kulturális szerveződése a világban, bevándorlók közösségei Magyarországon

Szekcióvezető: Váradi Mónika (MTA KRTK)

Beck Fanni (ELTE TÁTK): Kínai diaszpóra – nemzetépítés, mint transznacionális projekt

Szalai Éva (BCE Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola): India: kivándorlás, diaszpóra, kormánypolitika

Dr. Nagy Terézia (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület): Szub-szaharai diaszpórák Magyarországon és a globális diaszpóra hálózatok

Pero Lasztity (Szerb Intézet, Budapest): Az örökös vándorlás népe - a magyarországi szerbek bevándorlása és integrációs tapasztalatai

Lovas Kiss Antal (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék): A térségi státuszt újradefiniáló migrációs folyamatok a bihari régióban

 

17. Economic, political and cultural organization of diaspora communities

Szekcióvezető: Bartha Attila (MTA TK PTI, IBS Budapest)

Hunyadi, Márton (Karl Polanyi Research Center for Global Social Studies, BCE Szociológia Doktori Iskola): Hierarchical positioning of immigrants in a multicultural society. The case of Hungarian migrants in the Netherlands

Dr. Becsei-Kilborn, Éva (University of Edinburgh, Scottish Centre for Diaspora Studies): From periphery to periphery: Hungarian migration to Scotland

Dr. Kármán, Marianna (Ibn Khaldún Alapítvány): Motivation, Cultural Experiments and Life of African People Moving to Hungary (African Communities in Hungary and in the Hungarian Refugee Camps)

Irina Molodikova (CEU, Budapest): Comparative analysis of formation of new Muslim communities in EU New Member States: the case of Hungary and Poland

Soltész, Béla (BCE Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola): The recent wave of emigration in the focus of diaspora policies

 

18. Roma westward migration: A conceptual challenge

Szekcióvezető: Vidra Zsuzsanna (CEU, ELTE PPK)

Durst, Judit (UCL, London): In between Black and White. Re-racialization of the Hungarian Roma migrants in Canada and in the UK – a comparative ethnographic study

Nagy, Veronika (Utrecht University, The Netherlands): Welfare surveillance and responsibilisation of Eastern European Roma in the UK

Fosztó, László – Toma, Stefánia (Romanian Institute for Research on Minorities Issues, Cluj): Migration of the Romanian Roma and the diversification of the economic niches for social mobility

Margaret Greenfields (Buckinghamshire New University): “We thought it would be different here”: The mechanics of state intervention in the lives of Roma migrant to the UK

 

19. Budapesti bevándorlók és tárgyaik

Szekcióvezető: Árendás Zsuzsa (CEU)

Kerekasztal-beszélgetés a Néprajzi Múzeum munkatársai által végzett kortárs anyagi kultúra-kutatás kapcsán, a "Vándorló tárgyak..." c. tanulmánykötet alapján.

Résztvevők: Árendás Zsuzsa, Földessy Edina, Kerezsi Ágnes, Marton Ildikó, Szeljak György, Vörös Gabriella és Wilhelm Gábor (Néprajzi Múzeum)

 

20. Poszter szekció:

Dr. Máté Anita (Szent Margit Gimnázium, Budapest): Az amerikai magyar plébániák szerepe a bevándorlók identitásának formálásában

Dr. Kaiser Ferenc (NKE Nemzetbiztonsági Intézet, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék): A túlnépesedés, mint a globális migráció fő kiváltó oka

Vida Csaba (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Tudományos Tanács): Napjaink illegális migrációs hullámának biztonsági kihívásai

Sabjanics István (PPKE JÁ Nemzetközi Közjogi Tanszék): A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, valamint a különleges jogrend és a határokon átívelő jogalkotás gyakorlata

Deák Nóra (ELTE Amerikanisztika Tanszék Doktori Program): Menekültügy 60 évvel ezelőtt: Operation Mercy

 

RSVP: migracio.konferencia@tk.mta.hu (határidő: 2015. 11. 12.)

Számítunk megtisztelő jelenlétére!